Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Objavljen je poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u SOO-u. Ukoliko je Vaša organizacija bila aktivna u Leonardo da Vinci projektima mobilnosti/Erasmus+ projektima mobilnosti za sudionike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i zainteresirana je za daljnju internacionalizaciju ustanove, razmotrite mogućnost stjecanja povelje za mobilnost u SOO-u.

Savjetujemo da pažljivo proučite poziv i obvezu osiguranja kvalitete mobilnosti u SOO-u.

 

Rok za prijavu svih zainteresiranih koji udovoljavaju formalnim uvjetima je 19. svibnja 2016. godine u 12:00h prema Briselu.

 

Poveznice:

  • Tekst poziva na natječaj: enghr
  • CORRIGENDUM poziva na natječaj: eng; hrv; U dijelu 4.1. „Prihvatljivi podnositelji prijava“ zadnja rečenica  „Konzorciji uz prijave za dodjelu povelje za mobilnost u SOO-u podnose mandatna pisma kojima će biti obuhvaćene sve kasnije prijave za financiranje.“ je pobrisana.
  • Obveza osiguranja kvalitete mobilnosti u SOO-u u okviru programa Erasmus+: enghr
  • Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca: eng
  • Prijavni obrazac (NOVO: objavljeno 29. veljače 2016.)

 

Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju objavljen je i centralno na stranicama Europske komisije te istome možete pristupiti preko poveznice.

datum otvaranja: 27.10.2015.
datum zatvaranja: 19.05.2016.
otvoren: Ne
datum objave: 27.10.2015.