Poziv na prijavu za sudjelovanje na događanju u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Staff Training Mobility in Higher Education”, Beč, Austrija, 18. – 20. rujna 2019., rok za prijavu: 26. svibnja 2019.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na peer-learning seminaru pod nazivom Staff Training Mobility in Higher Education koji će se održati u Beču od 18. do 20. rujna 2019. u organizaciji austrijske Erasmus+ nacionalne agencije. U ulozi suorganizatora su njemačka, poljska i estonska Erasmus+ agencija.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Mobilnost osoblja visokih učilišta posljednjih godina bilježi sve značajniju ulogu. Aktualne međunarodne rasprave pokazuju potrebu za strukturiranim i strateškim pristupom vezanim uz ovu temu. Profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja ključan je za uspjeh internacionalizacijskih procesa na visokim učilištima koji pridonosi i uključivanju nemobilnih studenata kao dio koncepta „internacionalizacija kod kuće“ (internationalisation at home).

 

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja dio je Erasmus programa od 2000. godine, dok je financiranje mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja uvedeno od 2007. Posljedično, stalni porast mobilnosti osoblja donosi i snažnu potrebu za strateškim pristupom koji će pridonijeti jačanju njezine kvalitete. Ustanova može postići značajnu korist strateškim usklađivanjem aktivnosti karijernog razvoja s aktivnostima međunarodne suradnje. Upravo iz ovog razloga seminar će se usmjeriti na mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja te povezivanje strategije internacionalizacije visokih učilišta s razvojem ljudskih potencijala. Seminar je u cjelini povezan i s izradom austrijske strategije u području visokog obrazovanja koja fokus stavlja upravo na mobilnost osoblja.

 

Svrha je ovog seminara prepoznati i podijeliti postojeće dobre prakse i pristupe na europskoj razini, a koji će sudionicima seminara dati nove ideje i inspiraciju za bolje iskorištavanje mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja. Glavni je cilj na koji način povezati mobilnosti nastavnika i administrativnog osoblja s razvojem ljudskih potencijala na visokim učilištima.

 

Seminar je namijenjen predstavnicima u području visokog obrazovanja, a ciljana skupina su zaposlenici visokih učilišta odgovorni za razvoj ljudskih potencijala zaposlenih (primjerice, prodekani, voditelji odjela koji upravljaju ljudskim potencijalima i sl.).

 

Broj sudionika

Na konferenciji će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije rezervirala je 2 mjesta za predstavnike iz Hrvatske za područje visokog obrazovanja.

  

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije za odabranog sudionika financirat će trošak kotizacije te trošak puta u iznosu do 400,00 EUR. Troškove organizacije seminara i smještaja snosi organizator.

Seminar započinje večernjim programom 18. rujna, a završava prijepodnevnim programom 20. rujna.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar jest 26. svibnja 2019.

 

Evaluacijski obrazac objavljen je ovdje.

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

 

datum otvaranja: 14.05.2019.
datum zatvaranja: 26.05.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 14.05.2019.