Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru “Participating and Learning Child”, Tampere, Finska, 7. - 10. listopada 2018. godine

Agencija za mobilnost i programe EU poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom “Participating and Learning Child” koji će se održati u Finskoj, u gradu Tampere, u razdoblju od 7. do 10. listopada 2018. godine. Budući da je kontaktni seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

 

Kontaktni seminar usmjeren je na participativnu pedagogiju koja svakom djetetu u procesu ranog odgoja i obrazovanja omogućuje individualan način izražavanja u svakodnevnim vrtićkim ili školskim aktivnostima. U posljednjih nekoliko godina, aktivno sudjelovanje djece u njihovu odgoju i obrazovanju (uključuje angažiranje djece pri donošenju odluka, planiranju aktivnosti i pri učenju socijalnih vještina kroz igru) ima središnju ulogu u finskom odgojno-obrazovnom sustavu te je identificirano kao važan princip u finskom Nacionalnom kurikulumu za rani odgoj i obrazovanje.

 

Svrha ovog kontaktnog seminara je razmjena dobre prakse u području ranog odgoja i obrazovanja te raspravljanje o izazovima koji su dani u području participativnog odgoja i svakodnevnog učenja djece u vrtićima i osnovnim školama. Također, cilj je umrežavanje među sudionicima aktivnosti.

 

Očekivani rezultati

Sudionici će razviti projektne ideje za školska partnerstva.

 

Ciljana skupina

Kontaktni seminar otvoren je za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg (školskog) obrazovanja, a namijenjen je posebice kreatorima odgojno - obrazovnih politika te predstavnicima osnovnih škola i vrtića (uzrast od 3 do 8 godina) koji su zainteresirani za temu seminara i žele razvijati školska partnerstva u budućnosti.

 

Na kontaktnom seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a do najviše 3 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

 

Agencija za mobilnost i programe EU osigurava smještaj na bazi tri noćenja te pokriva troškove organizacije i obroka tijekom seminara. Osim toga, Agencija sufinancira troškove puta u iznosu do najviše 500,00 EUR. Sudionik je obvezan doprinijeti putnim troškovima iznosom od 450,00 HRK, bez obzira na cijenu karte.          

 

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 28. lipnja 2018. godine.

 

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 28.06.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 12.06.2018.