HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Health and safety of Erasmus+ students, Varšava, Poljska, 11. – 13. srpnja 2018., rok za prijavu: 27. svibnja 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Health and safety of Erasmus+ students, Varšava, Poljska, 11. – 13. srpnja 2018., rok za prijavu: 27. svibnja 2018.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Health and safety of Erasmus+ students koji će se održati u Varšavi u Poljskoj od 11. do 13. srpnja 2018. u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

 

Svrha je ovog seminara razmjena postojećih primjera dobre prakse u osiguravanju zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta za Erasmus+ studente.

 

Tijekom seminara tematizirat će se sljedeća područja:

  • Informacije o zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima prije odlaska studenata na mobilnost
  • Procedure na visokim učilištima vezane uz zdravstvene i sigurnosne uvjete dolaznih studenata
  • Suradnja visokih učilišta i policije – procedure / predavanja / sastanci / združene inicijative
  • Mentorska podrška

 

Ciljana skupina

Ciljana skupina seminara su Erasmus koordinatori na visokim učilištima i drugi zaposlenici visokih učilišta zaduženi za organizaciju mobilnosti studenata. Očekuje se da sudionici imaju 5 godina iskustva u organizaciji studentskih mobilnosti i upoznati su s pružanjem podrške studentima prije i tijekom mobilnosti. Sudionici trebaju znati opisati procedure i prakse na matičnim ustanovama, a koje se odnose na pripremu odlaznih studentskih mobilnosti te zdravstvene i sigurnosne uvjete za dolazne studente. Također, očekuje se aktivno sudjelovanje sudionika (u obliku prezentacija na prethodno spomenute teme, vođenje radionica, izvještavanje s radionica, doprinos izvještavanju u svrhu diseminacije).

 

Broj sudionika

Na seminaru će biti oko 50 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske (za područje visokog obrazovanja).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK, pri čemu doprinos troškovima ne smije potjecati iz sredstava Europske unije. Smještaj, troškove obroka i materijala za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar jest 27. svibnja 2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva dodatna pitanja u vezi seminara molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

 
datum otvaranja: 17.05.2018.
datum zatvaranja: 27.05.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 17.05.2018.