Poziv na prijavu za sudjelovanje na virtualnom (online) seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): “Inclusion and Corporate Social Responsibility”, 21. – 22. lipnja 2021.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje naseminaru pod nazivom Inclusion and Corporate Social Responsibility, koji će se održati od 21. do 22. lipnja 2021. u organizaciji portugalske nacionalne Erasmus+ agencije.


Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno. Detaljne informacije o vremenu održavanja i poveznici na platformu s koje će se seminar prenositi bit će poznate naknadno.


S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski. 


Teme i ciljevi
kontaktnog seminara su sljedeći:

  • razumijevanje dodane vrijednosti uključivosti kroz društveno odgovorno poslovanje u ustanovama visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih
  • poticanje dijaloga i doprinos raspravi o uključivosti kao jednom od ključnih strateških ciljeva novoga programa Erasmus+
  • identificiranje potencijalnih međusektorskih sinergija na području visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih te poticanje novih suradnji s ciljem poboljšanja uključivosti
  • promišljanje značenja uključivosti kroz društveno odgovorno poslovanje


Očekivani rezultati
seminara su sljedeći:

  • podizanje svijesti o uključivosti kroz društveno odgovorno poslovanje
  • međusektorsko povezivanje i umrežavanje sudionika

 

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih koji se bave tematskim područjem uključivosti i/ili društvene odgovornosti.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 20 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja.

 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

 

Troškovi

Nije primjenjivo.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 18. ožujka 2021.g.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@mobilnost.hr.

 

 

 

datum otvaranja: 11.03.2021.
datum zatvaranja: 18.03.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 10.03.2021.