[Strukovno obrazovanje i osposobljavanje] Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET mobility“, Irska

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET mobility, koji će se održati u Dublinu u Irskoj, 21.-23.10.2019. u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Cilj je ove aktivnosti razbiti mitove vezane za ključne aspekte provedbe internacionalnih/europskih projekata kod koordinatora projekata s manjkom iskustva u provedbi projekata u Ključnoj aktivnosti 1 (KA1) u programu Erasmus+ u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Vocational Education and Training – VET), kao i razmjena iskustava i primjera dobre prakse kod nešto iskusnijih KA1 koordinatora.

 

Teme i specifični ciljevi seminara su:

  • mapirati ključne elemente projektnog ciklusa
  • upravljanje međunarodnim projektom (partneri, upravljanje projektnim ciklusom, evaluacija, komunikacija itd.)
  • osiguranje kvalitete
  • međunarodna suradnja
  • inkluzivnost/uključivost u projektima (bit će organizirana i posebna radionica na navedenu temu)
  • širenje projektnih rezultata

 

Ciljana skupina su korisnici koji provode projekt u Ključnoj aktivnosti 1 (KA1) u programu Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a koji su:

  • iskusni projektni koordinatori KA1 projekata

    ili

  • novi koordinatori KA1 projekata koji provode svoj prvi KA1 projekt (natječaj 2019., ali imaju već iskustvo u vođenju projekata izvan programa Erasmus+)

 

Očekuje se da će sudionici prepoznati i poboljšati vještine potrebne za upravljanje projektima mobilnosti (KA1) u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kroz razmjenu iskustva i dobre prakse, a pružit će im se prilika i za umrežavanje.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 35 sudionika iz cijele Europe, a  2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske (strukovno obrazovanje i osposobljavanje, 1 iskusni i 1 novi koordinator). Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR. Troškove smještaja i sudjelovanja na seminaru financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15. rujna 2019.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Više o Aktivnostima transnacionalne suradnje (TCA) možete pronaći ovdje.

 

Za sva pitanja u vezi seminara obratite nam se na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 04.09.2019.
datum zatvaranja: 15.09.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 04.09.2019.