[Strukovno obrazovanje i osposobljavanje] Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „Project Incubator - The future of VET“, Finska

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Agencija) poziva aktivne dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) Project Incubator - The future of VET, koji će se održati u Helsinkiju u Finskoj, 11.-13.11.2019. u organizaciji finske nacionalne Erasmus+ agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi ovog seminara uključuju novi pristup tradicionalnom kontaktnom seminaru s naglaskom na razvoj sadržaja i formata suradnje u novom projektu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Vocational Education and Training – VET).

Na seminaru će biti korištene metode zajedničkog razvijanja i testiranja te međusobne recenzije projektnih ideja i planova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Neke od tema bit će primjerice personalizacija, okruženje za učenje, nova uloga nastavnika i digitalizacija.

 

Cilj je ove aktivnosti dijeljenje dobre prakse, identificiranje izazova i rasprava o mogućim rješenjima vezanima za budućnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Ciljana skupina su dionici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (strukovni nastavnici  i ostalo osoblje aktivno u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u organizacijama pružateljima strukovnog obrazovanja; predstavnici tvrtki, strukovnih udruženja i komora itd.) zainteresirani za temu seminara kao i:

  • razvoj novih projektnih ideja
  • dijeljenje iskustva i primjera dobre prakse
  • umrežavanje koje će rezultirati novim projektima u Ključnoj aktivnosti 1 i Ključnoj aktivnosti 2 u programu Erasmus+ u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a 4 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske (strukovno obrazovanje i osposobljavanje). Agencija će napraviti predselekciju sudionika, a organizator će potvrditi konačnu listu sudionika.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR te troškove smještaja u iznosu do 150,00 EUR po noćenju za najviše 3 noćenja po sudioniku (10.,11., i 12. studenoga).

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

NOVO! Krajnji rok za prijavu na seminar je produljen do: 15. rujna 2019.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Više o Aktivnostima transnacionalne suradnje (TCA) možete pronaći ovdje.

 

Za sva pitanja u vezi seminara obratite nam se na adresu elektroničke pošte strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 28.08.2019.
datum zatvaranja: 15.09.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 28.08.2019.