Radionica o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i mogućnostima njegove primjene u obrazovanju odraslih, 3. prosinca 2013.

U utorak, 3. prosinca 2013. u Dvorani Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu održana je radionica o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i mogućnostima njegove primjene u obrazovanju odraslih. Radionica je održana u organizaciji Euroguidance centra Hrvatska u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, a posvećena je Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) - reformskom instrumentu kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja. Ovim se instrumentom standarde kvalifikacije teži uskladiti s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

 

Radionicu je otvorila Antonija Gladović, v.d. ravnatelja Agencije za mobilnost i programe Europske unije, koja je u svom pozdravnom govoru naglasila poveznicu između HKO-a i Agencije kao institucije nadležne za provedbu Programa za cjeloživotno učenje, Programa Mladi na djelu i ostalih obrazovnih inicijativa EU: jačanje uloge ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje,  izgradnja sustava priznavanja i vrednovanja neformalnoga i informalnog učenja te unapređenje i promoviranje obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nakon uvodnog predstavljanja  Euroguidance centra Hrvatska - nacionalnog centra za podršku profesionalnom usmjeravanju, Mile Živčić iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održao je zanimljivu prezentaciju o izazovima u sustavu obrazovanja odraslih, ističući osiguravanje kvalitete i svrhovitosti programa za obrazovanje odraslih. Irena Bačelić iz Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje osvrnula se na ulogu HZZ-a u cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih, s posebnim naglaskom na važnost razvoja vještina za upravljanje karijerom.

 

Zatim su predstavnice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta predstavile HKO kao središnju temu radionice; Ana Tecilazić Goršić dala je uvodan pregled HKO-a kao preduvjeta za kvalitetu i prepoznatljivost hrvatskih kvalifikacija u svijetu, ali i postupka usklađivanja obrazovne ponude s tržišnom potražnjom. Biljana Birač je održala prezentaciju o Pravilniku o Registru HKO-a i mogućnostima njegove primjene u obrazovanju odraslih. Polaznici radionice dobili su uvid u status razvoja institucionalnog i pravnog okvira za daljnji razvoj i provedbu HKO-a, postupak ulaska u Registar, ali i u način na koji se i sami mogu uključiti u proces razvoja standarda kvalifikacija. Naposljetku je Josipa Češnovar predstavila razvoj sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja i također razložila mogućnosti uključivanja poslodavaca i pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja u razvoj HKO-a.

datum objave: 03.12.2013.