Otvoreni poziv gradovima za iskaz interesa za uključivanje u projekt Europe Goes Local

Agencija za mobilnost i programe poziva gradove da se uključe u projekt Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level.

 

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

 

Projektne aktivnosti će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja, umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te višemjesečnu stručnu podršku pri unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svakog grada.

 

Više o projektu i uvjetima sudjelovanja možete pronaći u javnom pozivu (PDF verzija) i privitku 1.

 

Rok za prijavu je 4. studenoga 2021.

 

Postupak prijave:

 

- popunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca

- dostava privitka 2 i privitka 3 e-mailom na adresu naznačenu u javnom pozivu.

datum otvaranja: 14.10.2021.
datum zatvaranja: 04.11.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 14.10.2021.