Poziv na prijavu za sudjelovanje na studijskom posjetu u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion, Prag, Češka, 18. – 20. rujna 2019.; rok za prijavu: 24. svibnja 2019. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na studijskom posjetu pod nazivom Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion, koji će se održati u Pragu, u Češkoj od 18. do 20. rujna 2019. godine u organizaciji češke nacionalne Erasmus+ agencije Centre for International Cooperation in Education (DZS).

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi koji će biti predstavljeni tijekom seminara su sljedeći:

  1. Predstavljanje primjera dobre prakse i mogućnosti u okviru Erasmus+ programa na temu rasta broja odraslih osoba diljem Europe koji žele učiti i steći nove ideje.
  2. Inspirirati i podijeliti nove pedagoške koncepte i pristupe koji adresiraju potrebe odraslih osoba za cjeloživotnim obrazovanjem, kao i rješenja istih putem sudjelovanja u Erasmus+ projekatima.
  3. Rasprava o trenutnoj situaciji u zemljama sudionicama.

 

Očekivani rezultati studijskog posjeta: razmjena dobre prakse i ideja, umrežavanje s kolegama i razmjena iskustava te inspiracija za budući rad i nove Erasmus+ KA1 i KA2  projekte na navedenu temu.

Program događanja započinje 18. rujna u poslijepodnevnim satima, dok je posljednji dan, 20. rujna, predviđen za odlaske. Sve informacije o događanju bit će raspoložive i na elektroničkoj platformi za obrazovanje odraslih - EPALE.

 

Ciljana skupina

Tematski seminar otvoren je za predstavnike iz područja (nestrukovnog) obrazovanja odraslih. Namijenjen je prvenstveno zaposlenicima centara za cjeloživotno obrazovanje, kao i andragoških odjeljenja na sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Od sudionika se također očekuje da su voljni sudjelovati u programu Erasmus+.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 25 sudionika iz cijele Europe, a jedno mjesto rezervirano je za sudionika iz Hrvatske, i to za područje obrazovanja odraslih.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Češka nacionalna agencija Centre for International Cooperation in Education (DZS) financirat će troškove smještaja (2 noći), obroka tijekom seminara, materijala potrebnih za sudjelovanje na seminaru, kao i planiranih fakultativnih aktivnosti. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta u iznosu do 400,00 EUR.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 24. svibnja 2019. godine

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte grundtvig@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 13.05.2019.
datum zatvaranja: 24.05.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 13.05.2019.