Erasmus+ za 2020: Hrvatskoj na raspolaganju 32 milijuna eura

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. Korisnicima progama u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta tijekom 2020. na raspolaganju će biti ukupno 3,207 milijardi eura, što je 12% više u odnosu na prošlu godinu. Za Republiku Hrvatsku za 2020. g. indikativni proračun iznosi gotovo 32 milijuna eura uz moguće naknadno povećanje.

Erasmus + je program Europske unije za mobilnost i transnacionalnu suradnju u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. Trenutni program kao i njegov nasljednik, koji stupa na snagu 2021. godine, imaju ključnu ulogu u ostvarivanju europskog obrazovnog prostora do 2025. Erasmus+ osigurava ulaganje u znanje, vještine i kompetencije što je od presudne važnosti za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini, jer pridonosi jednakosti, blagostanju i socijalnom uključivanju u Europi i izvan nje.

Erasmus+ za 2020: Hrvatskoj na raspolaganju 32 milijuna eura - Slika 1

U deset godina od objave prvoga natječaja u Republici Hrvatskoj financiranoga sredstvima programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih  – tada u okviru prijašnje generacije programa EU - Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu -  financirano je gotovo 4.000 projekata koji su uključili gotovo 70.000 sudionika. Od toga, u prvih pet godina provedbe Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu osigurano je 219 milijuna kuna, a  u razdoblju od 2014. do 2020. za Erasmus+ više od milijardu kuna. 

 

Više pojedinosti o programu možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, koja je jedino tijelo u Republici Hrvatskoj akreditirano za provedbu programa Erasmus+ . Vodič kroz program dostupan je na poveznici.


Prijavni obrasci i ostala tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Stručna potpora potencijalnim prijaviteljima kod pripreme projektnih prijedloga

U svrhu pripreme potencijalnih prijavitelja za Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira regionalne radionice diljem Hrvatske. Fokus radionica je na praktičnim aspektima pripreme projektnih prijedloga te uključuje rad u manjim skupinama. Više pojedinosti o lokacijama održavanja radionica i postupku registracije možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Erasmus+ za 2020: Hrvatskoj na raspolaganju 32 milijuna eura - Slika 2

Agencija za mobilnost i programe Europske unije pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus+. Povratnu informaciju moguće je dobiti elektroničkom poštom, telefonom ili na sastanku u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Za više pojedinosti pozivamo potencijalne prijavitelje da nam se obrate na sljedeće adrese elektroničke pošte ovisno o području svojeg interesa:

Odgoj i opće obrazovanje: opce@mobilnost.hr

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje: strukovno@mobilnost.hr

Visoko obrazovanje: erasmus@mobilnost.hr

Obrazovanje odraslih: grundtvig@mobilnost.hr

Mladi: mladi@mobilnost.hr

datum objave: 06.11.2019.