Korisnici usluga izrazito zadovoljni Agencijom za mobilnost i programe EU

Istraživanje percepcije kvalitete usluga koje pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije provela je vanjska istraživačka agencija u periodu između 9. lipnja i 2. srpnja 2017. godine metodom online ankete. Ovo je drugo istraživanje percepcije kvalitete usluga koje pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a prvo takvo istraživanje provedeno je 2013. godine.

 

Upitnik je ispunilo 270 ispitanika s ukupnom stopom odaziva od 15,7% ispitanika. Najviša stopa odaziva je među korisnicima usluga programa Erasmus+ (20,7%), potom 6% korisnika usluga EURAXESS uslužnog centra i 5% korisnika usluga Obzor 2020. Uzorak se sastojao od 87% korisnika usluga povezanih s programom Erasmus+. Od ispitanika koji su sudjelovali u programu Erasmus+, njih 85% navelo je kako je njihova organizacija dobila financijsku potporu, a 15% da nije.

 

Općenito, korisnici usluga izrazito su zadovoljni uslugama koje Agencija za mobilnost i programe Europske unije pruža kroz svoje programe, s malim brojem onih koji su izrazili nezadovoljstvo i koji su procijenili da usluge nisu korisne što se podudara s rezultatima prvog istraživanja provedenog 2013. godine.

 

Ispitanici u procjenjivali tvrdnje prema tematskim područjima:

  1. dostupnost i korisnost informacija unutar kojega su procjenjivali tvrdnje vezane uz korisnost informacija s web stranice Agencije za mobilnost i programe Europske unije te korisnost različitih oblika informiranja,
  2. rad djelatnika koji se sastojao od tvrdnji vezanih uz procjenu profesionalizma i vještina djelatnika te ponašanja djelatnika,
  3. pristup informacijama,
  4. rad u skladu s rokovima unutar kojeg su procjenjivali tvrdnje vezane uz zadovoljstvo poštivanjem rokova i pravila,
  5. očekivanja korisnika,
  6. potrebe korisnika.

 

Korisnici usluga najpozitivnije su procijenili tvrdnje koje se odnose na rad djelatnika, odnosno ponašanje  djelatnika s prosječnim ocjenama od 4,1 do 4,5 te njihov profesionalizam i vještine s prosječnim ocjenama od 4,1 do 4,4 od najviše ocjene 5 za sve tvrdnje. Korisnici usluga naveli su kako je Agencija u velikoj mjeri ispunila njihova očekivanja s prosječnim ocjenama za tvrdnje od 4,2 do 4,4 pa je tako i 45% korisnika usluga procijenilo kako je Agencija za mobilnost i programe Europske unije izuzetno blizu idealnom javnom servisu.

 

Korisnici usluga su najmanje pozitivno procijenili su korisnost informacija s web stranice Agencije s prosječnim ocjenama za tvrdnje od 3,0 do 3,9 te pristup informacijama s prosječnim ocjenama od 3,8 do 4,1.

 

Rezultati pokazuju da Agencija za mobilnost i programe Europske unije i njezini djelatnici kvalitetno i profesionalno rade svoj posao, na što ukazuje visoka razina zadovoljstva mjerenim uslugama među korisnicima. Udio korisnika usluga koji izražavaju neki oblik nezadovoljstva je nizak. Kako bi se zadržala visoka razina zadovoljstva, u budućnosti će biti važno nastaviti s kvalitetnim radom.

 

Ovim putem Agencija za mobilnost i programe Europske unije zahvaljuje se svim korisnicima usluga koji su sudjelovali u istraživanju i tako doprinijeli unaprjeđenju rada Agencije.

 

 

Prezentacija - Istraživanje o percepciji kvalitete usluga AMPEU

Sažetak - Percepcija kvalitete usluga AMPEU

datum objave: 15.12.2017.