Mreža Eurydice donosi zanimljive podatke o obrazovanju odraslih i nastavnicima u Europi

Nacionalna jedinica za Eurydice, koja djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe EU, sudjelovala je u pripremi dvaju velikih europskih tematskih izvješća mreže Eurydice o obrazovanju odraslih i nastavnicima u Europi. Izvješća donose zanimljive komparativne analize u području obrazovanja i osposobljavanja odraslih te iscrpan prikaz nacionalnih politika i propisa koji mogu pridonijeti tome da nastavnička struka postane privlačnija.

 

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 37 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Mreža Eurydice objavljuje informacije o obrazovnim sustavima i politikama, tematske komparativne studije, pokazatelje i drugu statistiku u području obrazovanja. Mrežu su uspostavile Europska komisija i države članice sa svrhom razmjene informacija i pružanja podrške europskoj suradnji u području obrazovanja.

 

Karta Europe s poveznicama na mrežu Eurydice, namijenjenu razmjeni informacija o obrazovnim sustavima u 37 europskih zemalja

 

Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Europi

 

Izvješće Eurydicea istražuje trenutne pristupe promicanju cjeloživotnog učenja, osobito politike i mjere koje podupiru pristup obrazovanju niskokvalificiranih odraslih osoba. Počevši od niza kvantitativnih pokazatelja koji se odnose na obrazovanje i osposobljavanje odraslih, izvješće ispituje nacionalne politike i mjere u tom području. Također pruža pregled javnih subvencioniranih programa koji omogućavaju odraslima da unaprijede svoje vještine i kvalifikacije. Izvješće se bavi i pitanjem financijske potpore, s posebnim osvrtom na financijske poticaje za skupine s niskim razinama kvalifikacija. Informacije prikupljene od Eurydice nacionalnih jedinica dopunjene su kvalitativnim i kvantitativnim podacima organizacija kao što su Cedefop, Eurostat i OECD.

 

Ključne spoznaje:

 

  • Čak 21,6 % odraslih u Europi nije završilo srednjoškolsko obrazovanje. U odnosu na europski prosjek Hrvatska bilježi niže vrijednosti, odnosno 14,2 % odraslih bez završenog srednjoškolskog obrazovanja.
  • Oko 40 % odraslih u Europi, odnosno 46% odraslih u Hrvatskoj, izloženo je riziku od digitalne isključenosti jer imaju nisku razinu digitalnih vještine te je njihova upotreba interneta vrlo ograničena ili nepostojeća.
  • U prosjeku 3,2 % odraslih u Europi je steklo kvalifikaciju više sekundarne razine u odrasloj dobi dok je Hrvatska ispod europskog prosjeka sa samo 2,6 % odraslih koje je steklo ovu kvalifikaciju u odrasloj dobi.

 

Učitelji i nastavnici u Europi

 

U ovom se izvješću analizira karijera nastavnika u višem osnovnoškolskom obrazovanju diljem Europe. Temelji se na  kvalitativnim podacima Eurydicea o nacionalnim politikama i zakonodavstvu te kvantitativnim podacima iz Međunarodnog ispitivanja poučavanja i učenja (TALIS) o praksama i percepcijama učitelja, nastavnika i ravnatelja.

 

Infografika s podacima o nastavnicima u Europi

 

Povezujući ta dva izvora podataka, analizom se prikazuje kako nacionalne politike i propisi mogu pridonijeti tome da nastavnička struka postane privlačnija. U izvješću se ispituju načini na koje se učitelji i nastavnici obrazuju kao i politike koje bi mogle utjecati na nastavak njihova stručnog usavršavanja. Uz ostala pitanja, istražuju se radni uvjeti, izgledi za napredovanje u karijeri kao i dobrobit učitelja i nastavnika na poslu. Također se istražuje u kojoj se mjeri vrednovanje učitelja i nastavnika primjenjuje za pružanje formativnih povratnih informacija i načina za poticanje učitelja i nastavnika da putuju u inozemstvo radi učenja i rada. Ukratko su razmotreni i izazovi pandemije bolesti COVID-19, i to u pogledu prelaska na poučavanje i učenje na daljinu.

 

Ključne spoznaje:

 

  • Više od trećine učitelja i nastavnika mlađih od 35 godina u Europi ima ugovor na određeno vrijeme, a u Hrvatskoj gotovo četvrtina.
  • Nastavnici u Europi su u prosjeku pohađali tri do četiri različite vrste aktivnosti stručnog usavršavanja u 12 mjeseci prije istraživanja. Znatne su razlike među zemljama u opsegu aktivnosti stručnog usavršavanja. S jedne strane, nastavnici u Belgiji (francuska zajednica) i Francuskoj sudjelovali su u dvije ili tri različite vrste usavršavanja dok su nastavnici u Hrvatskoj pohađali otprilike pet različitih vrsta aktivnosti stručnog usavršavanja.
  • Od 2013. do 2018. godine više učitelja i nastavnika imalo je priliku iskusiti međunarodnu mobilnost. Mobilnost učitelja i nastavnika u Hrvatskoj povećala se za 18 postotnih bodova, što je iznad prosječnog povećanja mobilnosti od 16 postotnih bodova među europskim zemljama/regijama za koje su dostupni podaci.

 

Komparativna izvješća možete preuzeti na mrežnim stranicama www.Eurydice.hr i https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/  

Ako ste zainteresirani za redovito informiranje o aktivnostima Eurydicea pozivamo Vas da se predbilježite na Eurydice bilten, pratite naše mrežne stranice ili nas kontaktirate na e-adresu eurydice@mobilnost.hr.

datum objave: 29.10.2021.