Otvoreno je javno savjetovanje na temu obrazovanja o okolišnoj održivosti

Europska komisija priprema Prijedlog preporuke Vijeća o obrazovanju za okolišnu održivost te je otvorila anketu za prikupljanje ideja i stajališta pojedinaca i organizacija. Anketa se može ispuniti od 18. lipnja do 24. rujna 2021. godine, a želi se saznati mišljenje građana, nastavnog osoblja, istraživača, vladinih i nevladinih organizacija te dionika iz područja obrazovanja i osposobljavanja.

 

U okviru zelenog plana Europska unija poduzima mjere za borbu protiv klimatskih promjena i potiče sve građane da se zalažu za zeleniju i održiviju Europu. Obrazovanje i osposobljavanje u tome imaju ključnu ulogu jer građanima i lokalnim zajednicama pomažu da razviju znanja, vještine i stavove potrebne za tu tranziciju.

 

Uključite se u javno savjetovanje u kojem možete sudjelovati ispunjavanjem upitnika u svoje ime ili u ime organizacije/ustanove, a više informacija pronaći na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

datum objave: 21.06.2021.