Pitanje sigurnosti na potencijalno rizičnim područjima - posljedice za projekte programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Europska komisija podsjeća na važnost načela sigurnosti sudionika u projektima EU programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Svaka organizacija koja sudjeluje u navedenim programima mora imati učinkovitu proceduru te način promoviranja i garancije sigurnosti i zaštite sudionika u projektnim aktivnostima. U tom je smislu nužno kontinuirano pratiti naputke relevantnih nacionalnih tijela.

 

Nacionalne agencije dužne su na ovo načelo podsjetiti organizacije pošiljatelje te provjeriti smještaj sudionika koji u sklopu projekata planiraju putovati na područja s potencijalnim sigurnosnim rizikom. U slučaju dvojbe nacionalne agencije dužne su u suradnji s korisničkim organizacijama pobliže pratiti sigurnost područja provedbe projekta tijekom cijelog trajanja mobilnosti odnosno projektnih aktivnosti.

 

S obzirom na navedene preporuke Europska komisija prihvaća da nacionalne agencije mogu primijeniti klauzulu više sile na aktivnosti koje se odvijaju na takvim područjima, kako je predviđeno u obrascu sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između nacionalnih agencija i korisnika programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti, kao što je definirano u odgovarajućem programskom vodiču i drugim ugovornim dokumentima.

 

Slijedom toga nacionalne agencije mogu otkazati, odgoditi ili premjestiti aktivnosti planirane u takvim područjima na najfleksibilniji način, bez obzira na poštivanje općeg pravnog okvira koji se primjenjuje na Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

datum objave: 05.11.2019.