HOME / Novosti /
Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i Sustav za registraciju organizacija

Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i Sustav za registraciju organizacija

Europska komisija je objavila službenu primjenu novog alata pod nazivom Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i Sustav za registraciju organizacija.

 

Novi alat je dostupan na ovoj poveznici, te u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

 

Kroz novi alat je na jednostavan način moguće uređivati sve detalje o organizaciji. Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije. PIC će do daljnjeg ostati u upotrebi samo za oznaku kvalitete (ESC52) u programu Europske snage solidarnosti, dok će za sve prijave projekata na idućem prijavnom roku biti korišten samo Organizacijski ID broj. PIC će i dalje biti u upotrebi u nekim alatima u prijelaznom razdoblju (Mobility tool+ i sl.) te će se moći saznati unutar nove platforme.

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj. Registrirane organizacije ne moraju mijenjati već učitane podatke ili dokumentaciju, osim ako ih Nacionalne agencije, Komisija ili EACEA to zatraže.

 

Nove organizacije se mogu registrirati preko gornje poveznice kako bi ostvarili pravo na prijavu projekata u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Korisničke upute za prvu registraciju se mogu pronaći ovdje.

datum objave: 23.10.2019.