Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa – Kultura i Erasmus+ u Slavonskom Brodu 23.11.2021.

Ured za udruge Vlade RH, Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencija za mobilnost i programe EU, predstavit će 23. studenog 2021. u Slavonskom Brodu mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz programe Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i programa ERASMUS+.

 

Predstavljanje će se održati u utorak 23. studenoga 2021. godine u prostoru Galerije Ružić (Vukovarska BB, Tvrđava Brod) u Slavonskom Brodu, od 11:00 do 13:30 sati.

 

Banner final Kreativna Europa i Erasmus+

 

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.


U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline:

1) Vrijednosti Unije;

2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;

3) Uključenost i sudjelovanje građana;

4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja. 


Ured za udruge Vlade RH djeluje kao kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

 

Desk Kreativna Europa – ured Kultura, predstavit će program Kreativna Europa, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima. Kreativna Europa obuhvaća potprograme Kultura, MEDIA i međusektorski potprogram, a ovom prilikom predstavit će se potprogram Kultura koji obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Kreativna Europa započeo je 2014. godine spajanjem dvaju programa, Kultura i MEDIA. S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014.-2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

 

Agencija za mobilnost i programe EU predstavit će Erasmus+, najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program omogućuje stjecanje novih znanja, iskustava i vještina svim generacijama - od vrtićke do starije dobi. Novi program Erasmus+ 2021.-2027. započeo je svoje sedmogodišnje putovanje s proračunom od 26,2 milijarde eura. Povećanim proračunom novi program Erasmus+ nastoji se prilagoditi globalnim izazovima kroz ključne prioritete: uključivost, digitalna transformacija te zeleni i participativni prioritet. Program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, usavršavanje i razmjenu osoblja u svim područjima formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i suradnju sa srodnim organizacijama na međunarodnim projektima. S obzirom da je jedan od ciljeva programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe. tijekom predstavljanja iznijet će se mogućnosti sudjelovanja u decentraliziranim aktivnostima Programa za sve organizacije aktivne u području (nestrukovnog) obrazovanja odraslih u novom programskom razdoblju.

 

Događanje se održava u suradnji s kontakt točkom Europske komisije za informiranje o aktivnostima i fondovima EU Europe Direct Slavonski Brod.

 

Pogledajte program događanja. Sudjelovanje na događanju moguće je isključivo uz prijavu popunjavanjem prijavnice.

 

Zbog trenutnih epidemioloških mjera, broj sudionika je ograničen te ćemo prijave zatvoriti nakon popunjavanja dopuštenog kapaciteta prostora u kojem će se održavati događanje.

 

Iz svake organizacije/ustanove mogu se prijaviti najviše 2 osobe.

 

U slučaju naknadne nemogućnosti dolaska, molimo vas da nas o tome obavijestite na cerv@udruge.vlada.hr.

 

 

datum objave: 12.11.2021.