Prijavni rok 3.11. za Erasmus+ Mala partnerstva pomaknut radi tehničkih poteškoća - novi rok 5.11.

S obzirom na tehničke poteškoće s podnošenjem prijava na drugom ovogodišnjem roku za prijavu projektnih prijedloga za Mala partnerstva rok za prijavu je pomaknut s 3. studenoga 2021. na 5. studenoga 2021. u 12 sati (podne) po briselskom vremenu.

 

Preporučujemo prijavu svakako spremiti u PDF obliku.

 

Ako ste već uspješno podnijeli prijavu, molimo provjerite status prijave u sustavu (My applications). Ako se status promijenio i ponovno je u nacrtu (DRAFT), potrebno je ponovno podnijeti prijavu, slijedeći gornje upute. 

 

Dodatno molimo proučite smjernice za ispunjavanje i podnošenje elektroničkog obrasca koje se nalaze na Platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (poglavlje SUPPORT, Applicant and beneficiary guides). U smjernicama su navedene i upute o tome što učiniti u slučaju tehničkih problema pri podnošenju prijave neposredno prije roka za predaju – u poglavlju Late submission of an application opisana su 3 uvjeta koje morate obavezno zadovoljiti da bi prijava bila prihvaćena u slučaju da je zbog tehničkih poteškoća ne uspijete predati prije isteka roka.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

 

Agencija za mobilnost i programe EU

datum objave: 03.11.2021.