Prijavni rok 3.11. za Mala partnerstva – moguće tehničke poteškoće za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

S obzirom na tehničke poteškoće s podnošenjem prijava na drugom ovogodišnjem roku za prijavu projektnih prijedloga za Mala partnerstva molimo da tijekom narednog vremena do roka 3. studenoga 2021. u 12 sati (podne) po briselskom vremenu pratite obavijesti unutar sustava za podnošenje prijava te našu mrežnu stranicu na kojoj će biti objavljene sve potencijalne novosti i relevantne informacije. 

 

U međuvremenu savjetujemo da pokušate: 

 

  • otvoriti prijavu u drugom internetskom pregledniku ili browseru (npr. Chrome ili Edge)
  • obrisati povijest pretraživanja i kolačiće pomoću CTRL+F5
  • ponovno pokušati podnijeti prijavu

 

Preporučujemo svakako spremiti prijavu u PDF obliku.

 

Ako ste već uspješno podnijeli prijavu, molimo provjerite status prijave u sustavu (My applications). Ako se status promijenio i ponovno je u nacrtu (DRAFT), potrebno je ponovno podnijeti prijavu, slijedeći gornje upute. 

 

Dodatno molimo proučite smjernice za ispunjavanje i podnošenje elektroničkog obrasca koje se nalaze na Platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (poglavlje SUPPORT, Applicant and beneficiary guides). U smjernicama su navedene i upute o tome što učiniti u slučaju tehničkih problema pri podnošenju prijave neposredno prije roka za predaju – u poglavlju Late submission of an application opisana su 3 uvjeta koje morate obavezno zadovoljiti da bi prijava bila prihvaćena u slučaju da je zbog tehničkih poteškoća ne uspijete predati prije isteka roka.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

 

Agencija za mobilnost i programe EU

datum objave: 02.11.2021.