Prijavni rok 5.10. – moguće tehničke poteškoće za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ u području mladih i obrazovanja odraslih

S obzirom na tehničke poteškoće s podnošenjem prijava na prijavnim rokovima u svibnju, napominjemo korisnicima da su moguće i tehničke poteškoće pri podnošenju prijava u okviru programa Erasmus+ na roku 5.10. Rok za podnošenje prijava je 5.10. u 12 h (podne) po briselskom vremenu.

 

Savjetujemo da prijavu pošaljete najmanje jedan dan prije zaključenja roka za prijavu kako biste izbjegli moguće tehničke poteškoće, koje se ponekad dogode zbog preopterećenja sustava prilikom podnošenja u zadnji trenutak.

 

Ako budete imali tehničkih problema pri podnošenju prijava, savjetujemo da pokušate:  

  • otvoriti prijavu u drugom internetskom pregledniku ili browseru (npr. Chrome ili Edge)
  • obrisati povijest pretraživanja i kolačiće pomoću CTRL+F5
  • ponovno podnijeti prijavu

 

Preporučujemo svakako spremiti prijavu u PDF obliku. 

 

Ako ste već uspješno podnijeli prijavu, molimo provjerite status prijave u sustavu (My applications). Ako se status promijenio i ponovno je u nacrtu (DRAFT), potrebno je ponovno podnijeti prijavu, slijedeći gornje upute.  

 

Molimo da tijekom narednog vremena do roka 5.10. pratite obavijesti unutar sustava za podnošenje prijava te naše mrežne stranice na kojoj će biti objavljene sve potencijalne novosti i relevantne informacije.  

 

Dodatno molimo proučite smjernice za ispunjavanje i podnošenje elektroničkog obrasca koje se nalaze na Platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (poglavlje SUPPORT, Applicant and beneficiary guides). U smjernicama su navedene i upute o tome što učiniti u slučaju tehničkih problema pri podnošenju prijave neposredno prije roka za predaju – u poglavlju Late submission of an application opisana su 3 uvjeta koje morate obavezno zadovoljiti da bi prijava bila prihvaćena u slučaju da je zbog tehničkih poteškoća ne uspijete predati prije isteka roka.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

 

Odjel za Erasmus+ u području mladih i Odjel za obrazovanje odraslih

 

datum objave: 04.10.2021.