SELFIE - novi alat za uključivanje digitalnih tehnologija u škole

Na inicijativu Europske komisije osmišljen je novi alat SELFIE (eng. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) kako bi se školama pomoglo uključiti digitalne tehnologije u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika.

Riječ je o alatu kojim se anonimno prikupljaju stajališta učenika, nastavnika i rukovoditelja škole o tome kako se tehnologija upotrebljava u njihovoj školi. To se čini putem kratkih izjava i pitanja te jednostavne ljestvice slaganja s ocjenama od 1 do 5. Izjave se odnose na područja kao što su rukovodstvo, infrastruktura, stručno usavršavanje nastavnika i digitalne kompetencije učenika. Informacije će služiti utvrđivanju područja koja dobro funkcioniraju i onih u kojima su potrebna poboljšanja te pomoći u određivanju prioriteta. Alat je trenutačno dostupan na 24 službena jezika Europske unije, a s vremenom će se dodati još jezika.

 

Za postupak samovrednovanja potrebno je oko 30 minuta. Pitanja su prilagođena svakoj skupini. Primjerice, učenicima se postavljaju pitanja o njihovim iskustvima u pogledu učenja, nastavnici promišljaju o praksama stručnog usavršavanja i poučavanja, a rukovoditelji škole izjašnjavaju se o izradi planova i ukupnoj strategiji. Na temelju tih informacija alat generira izvješće – sliku („SELFIE”) jačih i slabijih strana škole u kontekstu upotrebe digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje. Što je više sudionika iz pojedine škole, to će točnija biti slika škole u alatu SELFIE.

 

SELFIE - novi alat za uključivanje digitalnih tehnologija u škole - Slika 1

 

Rezultati i saznanja dobivena u okviru alata SELFIE namijenjeni su samo vašoj školi i ne dijele se s drugima, osim ako to želite. Nalazi će vam dati uvid u situaciju i služiti kao polazište za pokretanje rasprave o upotrebi tehnologije i izradu akcijskog plana za vašu školu. Alat SELFIE zatim se može upotrijebiti u kasnijoj fazi kako bi se ocijenio napredak i prilagodio akcijski plan.

Koristi:

  • Alat SELFIE uključuje cijelu školsku zajednicu – rukovoditelje škole, nastavnike i učenike – u sveobuhvatan postupak koji pokriva brojna područja rada škole.
  • Budući da je svaka škola jedinstvena, alat se može prilagoditi. U školi možete birati i dodavati pitanja i izjave kako biste ih prilagodili svojim potrebama.
  • Alat SELFIE omogućuje svim sudionicima da odgovaraju na pitanja prilagođena njihovu iskustvu, bili oni učenici, nastavnici ili rukovoditelji škole.
  • Alat SELFIE besplatan je. Odgovori su anonimni, a podaci sigurni.
  • U postupku samovrednovanja možete sudjelovati putem računala, tableta ili pametnog telefona.
  • Nakon dovršetka samovrednovanja u alatu SELFIE svaka škola dobiva prilagođeno, interaktivno izvješće, u kojem se pružaju detaljni podaci te brz uvid u jače i slabije strane.

Na linku možete pročitati dosadašnja iskustva brojnih korisnika SELFIE alata, a registrirati se možete putem jednostavnog obrasca.

 

SELFIE - novi alat za uključivanje digitalnih tehnologija u škole - Slika 2

 

Alat SELFIE razvijen je u bliskoj suradnji s timom stručnjaka iz škola, ministarstava obrazovanja i znanstvenih instituta iz cijele Europe. Među partnerskim su institucijama Europska zaklada za osposobljavanje , Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) i UNESCO-ov Institut za informacijske tehnologije u obrazovanju.

datum objave: 07.03.2019.