Sudjelujte u ažuriranju europskih smjernica za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Europska komisija i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) trenutno ažuriraju europske smjernice za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja. Svrha europskih smjernica je podržati kreatore politika u razvoju i provedbi rješenja koja će služiti pojedincima u njihovom procesu priznavanja vještina. Cilj smjernica je razjasniti uvjete za provedbu, ističući ključne odluke koje će donijeti dionici u različitim fazama procesa.

 

Europske su smjernice prvi put donesene 2009. godine, i, nakon usvajanja Preporuka Vijeća, ažurirane 2015. godine. Procjena Preporuka iz 2012. godine nagovijestila je važnost smjernica u promicanju zajedničkog razumijevanja za vrednovanje vještina u Europi.

 

Cilj ažuriranja smjernica u 2021. godini je osigurati relevantnost smjernica u kontekstu trenutnog i budućeg razvoja, digitalne i zelene tranzicije i pandemije Covid-19, koje od država članica zahtijevaju sve veće korištenje potencijala svojih građana. Vrednovanje neformalnog i informalnog učenja učinkovit je mehanizam za rješavanje ove potrebe.

 

Kako bi se uspješno ažurirale Smjernice, pozivaju se svi dionici da kroz odgovore na pitanja iz ankete podijele svoja mišljenja i iskustva.

 

Anketa i više informacija o europskim smjernicama za priznavanje neformalnog i informalnog učenja.

 

datum objave: 23.04.2021.