HOME / Novosti /
Uključite se u istraživanje o najvažnijim aspektima provedbe Obzor 2020. projekata

Uključite se u istraživanje o najvažnijim aspektima provedbe Obzor 2020. projekata

Nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja u Obzor 2020. programu pri Agenciji za mobilnost i programe EU provode kratko istraživanje o najvažnijim aspektima pravne i financijske provedbe Obzor 2020. projekata. Stoga Vas molimo da izdvojite nekoliko minuta i ispunite upitnik koji se nalazi na sljedećoj poveznici: Pravna i financijska provedba Obzor 2020. projekata.Upitnik i istraživanje su u potpunosti anonimni, a rezultati će poslužiti kao priprema za radionicu o pravnim, administrativnim i financijskim aspektima provedbe Obzor 2020. projekata koja se odgađa do daljnjeg zbog situacije nastale razvijanjem i širenjem korona virusa (COVID-19). Radionica će se održati nakon smirivanja situacije, a obavijest o terminu održavanja bit će pravodobno objavljena na mrežnim stranicama Obzor 2020.

Iako je trenutno u pripremi novi okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije, Obzor Europa, projekti financirani trenutnim programom, Obzor 2020. još će se jedno vrijeme implementirati, a revizija Obzor 2020. projekata moguća je i do dvije godine nakon završne uplate. Stoga će navedeno istraživanje, osim pripreme za nadolazeću radionicu, poslužiti i za planiranje budućih događanja, te pripremu za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

datum objave: 30.03.2020.