Uvodni sastanak koordinatora projekata Erasmus+ strateških partnerstava u području visokog obrazovanja

Zagreb, 27. rujna 2018. – Odjel za visoko obrazovanje organizirao je uvodni sastanak za koordinatore projekata u sklopu programa Erasmus+, Ključne aktivnosti 2: Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja. Uz vrlo aktivno sudjelovanje, korisnici kojima su na natječaju Erasmus+ za 2018. godinu odobrena sredstva za ovu aktivnost na sastanku su se detaljno upoznali s osobitostima projektnog ciklusa, ugovornim obvezama i financijskim aspektima provedbe te područjem diseminacije i iskorištavanja rezultata, a uz savjete i provedbena iskustva dobili su smjernice za što kvalitetniju provedbu projekata.

 

Od 11 zaprimljenih prijava za Ključnu aktivnost 2: Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja na natječaju 2018. godine za financiranje su nakon provjere kvalitete odabrana 3 projektna prijedloga. Tim je projektima ukupno odobreno 737.806,00 eura financijske potpore.

 

Uvodni sastanak koordinatora projekata Erasmus+ strateških partnerstava u području visokog obrazovanja - Slika 1

 

Uvodni sastanak koordinatora projekata Erasmus+ strateških partnerstava u području visokog obrazovanja - Slika 2

datum objave: 28.09.2018.