Zbog tehničkih poteškoća produljen rok za prijave na natječaj Erasmus+ i ESS za 2020.

Europska komisija je produljila rok za podnošenje prijava na natječaj za decentralizirane aktivnosti programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti s 5. veljače na 11. veljače 2020. do 12 sati po briselskom vremenu. Odluka o produljenju roka donesena je zbog tehničkih poteškoća zbog kojih određeno vrijeme nije bila moguća online prijava projekata.

Iz Europske komisije apeliraju kako je, bez obzira na produljenje rokova, poželjno prijaviti projekte prije krajnjeg roka, 11. veljače 2020. do 12 sati po briselskom vremenu.

Tehnički timovi Europske komisije otklonili su probleme na IT sustavu, ali su i dalje moguće određene poteškoće s prijavama za sljedeće aktivnosti:

 

Program Erasmus+:

  • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih  (KA101), (KA102), (KA103), (KA104), (KA105), (KA107)
  • Akreditacija nacionalnog konzorcija za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108)
  • Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA116)
  • Strateška partnerstva u području mladih (KA205)
  • Projekti u okviru Dijaloga s mladima (KA347)

 

Program Europske snage solidarnosti:

  • ESC11 Volonterski projekti
  • ESC21 Stažiranje i zaposlenje
  • ESC31 Projekti solidarnosti

 

Napominjemo da se rokovi za centralizirane aktivnosti ne pomiču.

Europska komisija poduzima daljnje korake za uklanjanje svih poteškoća.

datum objave: 04.02.2020.