Obzor 2020.

Europski okvirni program istraživanja i inovacija za razdoblje od 2014. do 2020. godine – Obzor 2020.

Obzor 2020. (Horizon 2020) je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). 

 

Provodi se u razdoblju od 2014. do 2020. godine s proračunom u iznosu od 78,6 milijardi eura.

 

Obzor 2020. pridonosi ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

 

Misao vodilja okvirnog programa jest nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU-a o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU-a u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Obzora 2020. temelji se na trima glavnim prioritetima: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges), dvjema horizontalnim aktivnostima – Širenje izvrsnosti i sudjelovanja (Spreading Excellence and Widening Participation) i Znanost za društvo i u društvu (Science with and for Society) – te dvama važnim dijelovima Obzora koji su vezani za aktivnosti Europskog instituta za tehnologiju i inovacije i Zajedničkog istraživačkog centra.

 

Osmi okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020. potpuno je novi tip programa za financiranje istraživanja i inovacija, osobito u pogledu formuliranja prioriteta i natječaja koji se temelje na izazovima, s jakim naglaskom na inovacijama, pružanju potpore malim i srednjim poduzećima, međunarodnoj suradnji i partnerstvu te jednostavnijim pravilima u odnosu na prethodne okvirne programe.

 

Simultanim korištenjem sredstava iz programa Obzor 2020. i kohezijskih odnosno strukturnih fondova osigurava se financijska podrška odvojenim, ali međusobno povezanim aktivnostima u procesu razvoja, istraživanja i inovacija.

 

Komplementarnost i sinergija između Obzora 2020. i fondova kohezijske politike osobito je važna za manje razvijene regije i trebala bi imati visoki prioritet na razini donošenja nacionalnih politika i strategija te na projektnoj razini.

 

Za više informacija posjetite hrvatski portal okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020. i stranice Europske komisije programa Obzor 2020.