CEEPUS

Želiš li provesti dio studija ili odraditi praksu u jednoj od država Srednje ili Istočne Europe?

Želiš li provesti semestar ili dva na inozemnom visokom učilištu (u trajanju od 3 do 10 mjeseci), boraviti na inozemnom visokom učilištu u svrhu istraživanja za svoj završni rad (u trajanju od 1 do 3 mjeseca) ili pak odraditi stručnu praksu u inozemstvu tijekom studija (preporučeno trajanje od maksimalno 3 mjeseca), takve mogućnosti nude se u okviru programa CEEPUS-a unutar zemalja Srednje i Istočne Europe koje u njemu sudjeluju. Popis zemalja sudionica možeš naći na www.ceepus.info.

 

Stipendije u okviru programa CEEPUS pokrivaju životne troškove. Iznosi stipendija razlikuju se od države do države, a Hrvatska dodatno svojim odlaznim studentima isplaćuje povrat putnih troškova. CEEPUS stipendisti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

 

Da bi mogao/mogla studirati ili obaviti praksa putem programa CEEPUS-a, morađ imati završena najmanje dva semestra na hrvatskom visokom učilištu.

Koji je prvi korak?

  • Posjeti www.ceepus.info i dodatno se informiraj o programu.
  • Na poveznici https://www.mobilnost.hr/index.php?id=599 (Popis hrvatskih visokih učilišta u CEEPUS mrežama u ak.godini 2015./2016.) provjeri sudjeluje li tvoje visoko učilište u nekoj od CEEPUS-ovih mreža odnosno ima li već uspostavljenu suradnju s drugim visokim učilištima u okviru programa CEEPUS-a. Ako ima, na poveznici https://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx (klikom na pojedine mreže, pod „Participating unit“) pogledaj koja su ostala strana visoka učilišta uključena u istu mrežu te se obrati lokalnom CEEPUS-ovom koordinatoru na svom visokom učilištu

  • Ako ustanoviš da tvoje visoko učilište ne sudjeluje u CEEPUS mreži, pronađi inozemnu ustanovu u jednoj od država sudionica programa CEEPUS, zatraži od njih prihvatno pismo te podnesi online prijavu na ceepus.info. Takav oblik mobilnosti (izvan CEEPUS-ovih mreža) naziva se Freemover mobilnost. Freemover stipendije su po svemu iste kao  i mrežne (trajanje mobilnosti, iznosi i drugi uvjeti stipendija), osim što je manja vjerojatnost da budu potvrđene u odnosu na prijave mrežne mobilnosti (ovisno o zemlji za koju se prijavljuješ).

Kada se i kako primaju prijave?

  • U lipnju za nadolazeći zimski semestar, u listopadu za nadolazeći ljetni semestar, a za mobilnosti izvan CEEPUS-ovih mreža (Freemover mobilnosti) u studenome za nadolazeći ljetni smestar
  • Prijave se podnose online na www.ceepus.info.