Održan Seminar za sveučilišne karijerne savjetnike

Filozofski fakultet u Zagrebu, 1.-2. prosinca 2016.

Tema: Karijerno savjetovanje u okviru visokih učilišta

Organizacija: Euroguidance centar Hrvatska i Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1. i 2. prosinca održan je dvodnevni Seminar za sveučilišne karijerne savjetnike pod nazivom „Razvoj kompetencija za upravljanje karijerom“ u zajedničkoj organizaciji Euroguidance centra Hrvatska, koji djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije, i Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Svrha je seminara bila pružiti potporu karijernim centrima koji djeluju u okviru hrvatskih sveučilišta te ponuditi dobar temelj za osnivanje novih centara kroz informiranje, razmjenu iskustava i primjera dobre prakse na nacionalnoj i regionalnoj razini te umrežavanje ključnih dionika – sveučilišnih karijernih savjetnika, rukovodećih osoba visokih učilišta i predstavnika ministarstava.

 

Seminar je okupio preko 50 praktičara aktivnih u profesionalnom usmjeravanju studenata s područja Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, uključujući i predstavnike Euroguidance centra Hrvatska, Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te drugih relevantnih institucija.

 

Teme prvog dana seminara bile su usmjerene  na ustroj i djelovanje karijernih centara pri visokim učilištima s područja Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine te izazovi s kojima se sveučilišni karijerni savjetnici susreću u svome svakodnevnom radu. Sudionicima seminara također je predstavljen projekt Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Zaklade Adris pod nazivom „Škola vodstva, umrežavanja i inovativnosti: kurikulum za karijerni razvoj studenata“ te mogućnosti profesionalnog usavršavanja koje im nudi Euroguidance centar.

 

Drugog dana seminara organizirane su praktične radionice na temu karijernog razvoja namijenjene studentima koje su osmislili i za studente izveli praktičari iz sveučilišnih karijernih centara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kroz set od devet radionica studenti su imali priliku otkriti i isplanirati svoj karijerni put, naučiti kako usavršiti prezentacijske vještine, informirati se o pisanju kvalitetne molbe i životopisa te o mnogim drugim temama.

 

Više detalja o Seminaru, kao i program prvog i drugog dana, dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Korisne prezentacije:

 

Agronomski Fakultet Zagreb centar karijera

Bremen studijski posjet

Euroguidance

FER Zagreb centar karijera

FOI Varaždin centar karijera

Sveučiliste u Mariboru karijerni centar

Sveučiliste u Mostaru centar karijera

 

 

datum objave: 20.12.2016.