Dva nova poziva za prijavu Erasmus+ projekata KA2

Kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa, Europska komisija objavila je dva nova poziva za prijavu projekata u 2020. godini. Riječ je o KA2 strateškim partnerstvima odnosno projektima Partnerstava za spremnost na digitalno obrazovanje u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja te projektima Partnerstava za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Rok za prijavu navedenih projekata jest 29. listopada 2020. do 12 sati. Maksimalni iznos financiranja projekata je 300.000 eura, a njihovo trajanje najviše 24 mjeseca.

 

Za korisnike s područja Republike Hrvatske raspoloživi iznos za sufinanciranje novih projekata u sklopu programa Erasmus+ iznosi više od 2,3 milijuna eura sa sljedećim iznosima prema područjima:

 

  • područje odgoja i općeg obrazovanja: 666.534 eura
  • područje strukovnog obrazovanja: 288.022 eura
  • područje visokog obrazovanja: 431.279 eura
  • područje obrazovanja odraslih: 347.822 eura
  • područje mladih: 619.956 eura.

 

Poziv na temu digitalizacije usmjeren je na osnaživanje sustava obrazovanja i osposobljavanja u pripremi i provođenju online učenja i učenja na daljinu, a poziv uključuje i podršku nastavnom osoblju u razvoju digitalnih kompetencija. Posebna će pozornost biti usmjerena na inkluzivnu prirodu obrazovanja. Poziv na temu kreativnosti podupire međusektorske projekte usmjerene na kreativnost, europsko građanstvo te kulturalnu osviještenost općenito. Jedan je od ciljeva poziva osnaživanje građana potrebnim alatima i kompetencijama za inovativno i kreativno rješavanje nepredvidivih izazova.

 

Detaljne informacije o novim pozivima pročitajte u ažuriranom Vodiču kroz program Erasmus+ (3. izdanje; str. 114-129.) koji je Europska komisija objavila 25. kolovoza 2020. godine. Europska komisija je 8. rujna 2020. objavila prijavne obrasce za oba poziva.

Napomena: Članak je ažuriran 9.rujna 2020.

datum objave: 27.08.2020.