Najnovije informacije u kontekstu mjera protiv koronavirusa

Ova se stranica redovito ažurira

U kontekstu mjera zaštite od koronavirusa u Republici Hrvatskoj Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) redovito komunicira s nadležnim tijelima o mogućnosti nastavka mobilnosti u okviru EU programa.

 

Ulazak u Hrvatsku putnika s područja EU/EGP

 

Prema odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 15. travnja 2021. koja se primjenjuje od 15. do 30. travnja  2021. godine, putnici koji dolaze u Hrvatsku iz jedne od država članica Europske unije i članica schengenskog prostora te država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ulaze u Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19 ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.

 

Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije.

 

Svi ostali putnici koji dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti jedno od navedenog:

 

  • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
  • potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
  • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa koji je napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2 ili uz predočenje potvrde o preboljenju izdane od liječnika;
  • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 

Međutim, postoje iznimke koje su dostupne i redovito se ažuriraju na stranicama Koronavirus.hr

 

Na mrežnim stranicama Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) nalazi se grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19. 

 

Putnici koji dolaze u Hrvatsku iz tzv. trećih zemalja

 

Državljani država članica Europske unije, odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti jedno od navedenog:

 

  • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
  • potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
  • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa koji je napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2 ili uz predočenje potvrde o preboljenju izdane od liječnika;
  • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 

Iznimke na koje se to ne odnosi su, među ostalima, učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo. Dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

 

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja. Iznimke koje se odnose na navedena nužna putovanja su, među ostalima, osobe koje putuju radi školovanja, a sve iznimke potražite na službenoj mrežnoj stranici koronavirus.hr.

 

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere: a to su Republika Južna Afrika, Brazil i Zanzibar (Tanzanija) obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

 

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarne pomoći područjima pogođenim potresom

 

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga za pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtijevati predočenje potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.

 

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

______________________________________

 

Ranije objavljeno

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ranije je potvrdilo da za sudionike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti koji su državljani trećih zemalja ne postoje zapreke za obradu zahtjeva za vize, no naglašava kako je obrada zahtjeva za vizu u trećim zemljama usko vezana uz epidemiološke mjere u trećim zemljama koje mogu dovesti do ograničenja kretanja unutar trećih zemalja kao i obustave zračnog prometa, što posljedično može utjecati na putovanja državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku.Ranije, Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da na sudionike programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ iz trećih zemalja počinje primjenjivati izuzeće pod točkom 2f. Preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, što znači da se sudjelovanje u programu Europske snage solidanosti i Erasmus+ smatra valjanim razlogom ulaska u RH i da se na sudionike iz trećih zemalja ne primjenjuje zabrana prelaska prema Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN 74/20). 

Međutim, korisnicima savjetujemo da redovito prate preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i odluke Stožera civilne zaštite RH, koje se donose ovisno o vrlo promjenjivoj epidemiološkoj situaciji i broju zaraženih u RH i državama u okruženju. Stoga korisnicima preporučamo da i dalje izbjegavaju planiranje projekata sa sudionicima iz trećih zemalja, a ako ih uključuju, svakako preporučamo da se unaprijed i dovoljno rano javite nadležnoj policijskoj postaji radi reguliranja statusa sudionika te da sastavite rezervne liste sudionika iz zemalja Europskog gospodarskog prostora. 

 

Informacije o uvjetima ulaska stranaca u Hrvatsku uslijed mjera za suzbijanje širenja bolesti COVID-19 možete redovito pratiti na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.  

Odgovore na pitanja oko prelaska granice Republike Hrvatske možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova pod kategorijom UZG COVID na glavnoj izborničkoj traci.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) redovito će obavještavati korisnike o novim uputama i preporukama nadležnih institucija o situaciji s koronavirusom putem svojih službenih mrežnih stranica i stranica na društvenim mrežama.

 

Predlažemo vam da redovito pratite najnovije informacije i preporuke nadležnih službi o situaciji s koronavirusom na mrežnim stranicama Stožer civilne zaštite RH i Koronavirus.hr Najnovije epidemiološke mjere možete pratiti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Također, predlažemo da pratite internetsku platformu Re-open EU koju je pokrenula Europska komisija kako bi građanima pružila informacije potrebne za sigurno planiranje odmora i putovanja u bilo koju svrhu uz vođenje maksimalne brige o zdravlju i sigurnosti.

 

ODLAZNE MOBILNOSTI

 

Ako idete na put u inozemstvo savjetujemo da pročitate članak sa službene stranice Vlade RH, koronavirus.hr pod nazivom: Idete na put? Sve informacije na jednom mjestu.


Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije koronavirusa za akademsku godinu 2020./2021.

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima. S obzirom na epidemiološku situaciju nastavu je nužno provoditi na daljinu “uz iznimku praktične nastave, studentskih vježbi, laboratorijske nastave i terenske nastave kod koje bi nastava na daljinu u velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja, uzimajući obzir značajke tih specifičnih nastavnih procesa.

 

Kod održavanja ovakvih specifičnih oblika nastave koji se nužno moraju provoditi u učionicama (laboratorijima i dr.) te se nikako ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri zamijeniti nastavnom na daljinu, primjenjuju se protuepidemijske mjere navedene u ovim uputama od 31. kolovoza 2020. uz obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 2 metra između svih prisutnih osoba. Tijekom visokoškolske nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.

Vezano uz rad studentskih domova, u uputi HZJZ navedeno je da se organizirana karantena i izolacija koju osigurava nadležni Stožer civile zaštite u odgovarajućem prostoru izvan Doma odnosi na sve studente uključujući strane studente.

 

UTJECAJ COVIDA-19 NA SUDIONIKE MOBILNOSTI I VISOKA UČILIŠTA

Europska komisija provela je dva istraživanja u svrhu prikupljanja mišljenja sudionika mobilnosti i visokih učilišta o tome kako je epidemija koronavirusa utjecala na uobičajeni tijek njihovih projekata i aktivnosti.

Rezultati istraživanja Europske sveučilišne inicijative (na engleskom) su pokazali kako je krizna situacija izazvana koronavirusom ukazala na hitnu potrebu dublje suradnje institucija u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Rezultati istraživanja sudionika mobilnosti u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (na engleskom) pokazali su da se zbog situacije s Covidom 19 više od 80.000 sudionika mobilnosti vratilo kući, dok ih je 27.000 ostalo u inozemstvu.

 

 

Zadnje ažuriranje 16. travnja 2021.

 

Povezane objave i korisne informacije potražite na poveznicama:

 

     - Primjena instituta više sile – neophodni administrativni koraci

     - Često postavljana pitanja

      - Odgovori na najčešća pitanja studenata povezana sa situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa

 

datum objave: 16.04.2021.