HOME / Novosti /
Postupanje za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa

Postupanje za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa

Primjena instituta više sile – neophodni administrativni koraci

Često postavljana pitanja

 

Primjena instituta više sile – neophodni administrativni koraci

 

Viša sila pravni je institut opisan u Općim uvjetima Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

 

(Stranka suočena s višom silom mora bez odlaganja dostaviti službenu obavijest drugoj stranci o prirodi, vjerojatnom trajanju i mogućim posljedicama više sile. Stranke moraju poduzeti potrebne mjere kako bi ograničile štetu zbog više sile. Moraju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi što prije nastavile s provedbom aktivnosti. Ne smatra se da stranka suočena s višom silom krši svoje obveze iz Sporazuma ako je u ispunjavanju tih obveza sprječava viša sila.)

 

 1. Informaciju o nastaloj izvanrednoj situaciji koja potencijalno spada pod višu silu javite putem elektroničke pošte svom projektnom savjetniku koji će Vas povratno izvijestiti o odluci Agencije o priznavanju više sile te o daljnjim uputama za postupanje.
 2. Ako postoje troškovi nastali prije otkazane mobilnosti (npr. trošak aviokarte) ili tijekom prekinute mobilnosti (npr. unaprijed plaćeni najam stana) potrebno je zatražiti refundaciju. Molimo čuvajte svu korespondenciju o pokušaju ostvarivanja refundacije u projektnoj dokumentaciji! Takvu je korespondenciju potrebno imati u slučaju dodatnih provjera u fazi završnoga izvješća, no ne dostavlja se Agenciji unaprijed.
 3. Nakon potvrde slučaja više sile od strane Agencije, uputite Agenciji službeno očitovanje u obliku izjave o razlozima prekida mobilnosti, kao i svu popratnu dokumentaciju (računi, dokazi plaćanja, dokaz o pokušaju refundacije nastalog troška).
 4. Ako ste sklopili ugovor sa sudionikom mobilnosti, napravite raskid ugovora sa sudionikom zbog više sile.
 5. Ako je mobilnost djelomično održana, u alatu Mobility Tool+ ažurirajte trajanje prema datumima u Statement of Host Organisation. U slučaju da mobilnost nije održana, unesite trajanje od jednog dana. U oba slučaja upišite YES u polje ''Force Majeure?'' te navedite razlog više sile u polje ''Force Majeure Explanations''.
 6. Prilikom predaje završnog izvješća dostavite sve račune nastale za otkazane ili prekinute mobilnosti radi više sile za koje niste mogli ostvariti refundaciju. Ako na samom računu nije navedena potvrda o plaćanju, molimo dostaviti dodatno potvrdu o plaćanju u obliku izvoda. Također obvezno je dostaviti i službenu izjavu o nemogućnosti refundacije troškova ovjerenu od strane zakonskog predstavnika vaše ustanove (dovoljna je jedna izjava po projektu u kojoj će biti navedeni svi slučajevi više sile za koje nije bilo moguće ostvariti refundaciju troška od strane dobavljača).

 7. Svaki slučaj više sile razmatrat će se pojedinačno.

   

  Upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti s višom silom:  Upute za unos mobilnosti tretiranih kao viša sila u alatu Mobility Tool+

   

  Molimo slijedite upute Europske komisije pri unosu mobilnosti tretiranih kao viša sila u alatu Mobility Tool+:

   

  Erasmus+ KA1 i KA3

  Otkazane mobilnosti:

  • Unesite podatke o sudioniku i mobilnosti;
  • označite polje ''Force Majeure?'' kvačicom te obvezno navedite razlog više sile u polje ''Force Majeure Explanations'';
  • Unesite isti datum u „Start Date“ i „End Date“ => Trajanje = 1 dan;
  • aktiviranjem polja ''Force Majeure?'' omogućen je unos stvarnog troška u polja izračuna troškova puta i individualne potpore.

   

  Napomena: mobilnosti označene višom silom s istim datumom početka i kraja biti će isključene iz prikaza statističkih podataka.

   

  Prekinute mobilnosti / raniji povratak:

  • Unesite podatke o sudioniku i mobilnosti;
  • označite polje ''Force Majeure?'' kvačicom te obvezno navedite razlog više sile u polje ''Force Majeure Explanations'';
  • ako je mobilnost djelomično održana, u alatu Mobility Tool+ ažurirajte trajanje prema datumima iz izjave o sudjelovanju;
  • aktiviranjem polja ''Force Majeure?'' omogućen je unos stvarnog troška u polja izračuna troškova puta i individualne potpore.

   

  Detaljno pojašnjenje s prikazanim snimkama zaslona na linku: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=194407954

   

  Erasmus+ KA2

  Viša sila može se primijeniti u sljedećim budžetnim stavkama:

  • Transnacionalni projektni sastanci
  • Intelektualni rezultati
  • Događanja s multiplicirajućim učinkom

   

   • Za gore navedene budžetne stavke označite aktivnosti/detalje polja ''Force Majeure?'';
   • aktiviranjem polja ''Force Majeure?'' omogućen je unos stvarnog troška u polje „Total Grant“  (Trenutno još nije moguće. Biti će omogućeno uskoro u ažuriranoj verziji alata).

   

  • Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja
   • Molimo slijedite upute za evidenciju KA1 mobilnosti opisane u tekstu pod Erasmus+ KA1 i KA3.

   

  Više na linku:  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=465571466

   

  Europske snage solidarnosti:

  Detaljno pojašnjenje s prikazanim snimkama zaslona na linku: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=397056540#ESCMT+AddParticipation-%22Forcemajeure%22drop-down.Force

 

Često postavljana pitanja

 

1. Unijeli smo djelomično održane i otkazane/odgođene mobilnosti u alat Mobility Tool+ prema uputama te su sudionicima pristigli zahtjevi za popunjavanjem izvješća sudionika (Participant reports). Moraju li sudionici ova izvješća popunjavati ako se mobilnost nije održala?

 

Izvješća sudionika u slučaju otkazane mobilnosti nije potrebno popunjavati.

 

Agencija prati razvoj situacije, odnosno daljnje smjernice Europske komisije i nadležnih tehničkih službi za postupanje u navedenom slučaju te će svi Korisnici biti obaviješteni ako bude potrebe za nekim dodatnim koracima/izmjenama u alatu Mobility Tool+ vezano za izvješća sudionika kod kojih je označeno polje „Force Majeure?“ i navedeno obrazloženje vezano za otkazivanje/odgodu mobilnosti.

KA1 MLADI

2. Željeli bismo aktivnost pomaknuti s kolovoza za prosinac. Je li to u redu obzirom na preporuku da aktivnosti odgodimo za jesen?

Preporuka jest da se aktivnosti odgode za jesen, no, u ovom trenutku nitko sa sigurnošću ne može reći što je najbolje. Ako je moguće, preporučamo aktivnost održati i tijekom ljeta jer je trenutna situacija optimalna. Ukoliko se situacija ponovi, troškovi više sile bit će priznati. Dakle, obje odluke su prihvatljive.

3. Što ako se u dva dana prije aktivnosti promijeni situacija?


Aktivnosti se provode kako je planirano no, ako se dogodi situacija u danom trenutku da je nemoguće održati aktivnost, aktivnost je moguće otkazati slijedom više sile te se priznaju nastali troškovi.

 

4. Što je s okupljanjima koja su veća od 40 osoba?

 

Nacionalni stožer nastavio je s ublažavanjem mjera, stoga, svakako preporučamo praćenje uputa i smjernica: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

 

5. Planirali smo provedbu projekata u  kolovozu. Što ako se, primjerice, dogodi da su granice zemlje iz koje dolazi partnerska organizacija zatvorene i zbog toga sudionici nisu u mogućnosti sudjelovati?

 

Svaku promjenu treba javiti Agenciji na vrijeme. Primjerice, ako iz realnih razloga sudionik ne može doći, moguće je priznavanje više sile te priznavanje troškova koji su nastali do toga trenutka. No, napominjemo, svakom slučaju pristupa se pojedinačno te je važno obavijestiti Agenciju unaprijed o mogućim promjenama u projektu.

 

6. Pomaknuli smo datume početka i dogovoru s partnerima odlučili smo se za jesen. No, imamo li upute za mjere vezano uz logistiku smještaja?

 

Predlažemo vam da redovito pratite najnovije informacije i preporuke nadležnih službi o situaciji s koronavirusom na mrežnim stranicama Stožer civilne zaštite RH i hr. Najnovije epidemiološke mjere možete pratiti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

7. Aktivnost Razmjena smo trebali održati u svibnju, no odgodili smo je za kraj rujna. Kroz kontakt s našim mladima koji su trebali sudjelovati smo uvidjeli da još uvijek postoji veliki strah od putovanja.

 

Naravno da se trebate organizirati kako mladi žele, jedino što možemo sugerirati obzirom na ovu situaciju jest da je fleksibilnost zamjene sudionika moguća ukoliko zbog situacije nije moguće okupiti već planirane sudionike.

 

8. Što je s promjenama datuma aktivnosti i produljenjem projekata zbog epidemiološke situacije?

 

Bilo da je riječ o promjeni datuma aktivnosti ili trajanja projekta, planirane promjene svakako javite programskom djelatniku ili na mladi@mobilnost.hr. Ukoliko je riječ o promjeni trajanja projekta (promjeni datuma početka/završetka projekta) bit će potrebno podnijeti zahtjev za dodatkom Sporazuma, navodeći razloge traženja novih datuma početka/završetka projekta i željene datume. Zahtjev za promjenom potpisuje važeći zakonski zastupnik organizacije/ustanove.

 

9. Unaprijed planirani posjet smo planirali za lipanj, no, ako ga održimo online hoćemo li moći podmiriti nastale troškove?

 

Za APV vam se odobravaju troškovi samo za hranu i smještaj. Ako je on održan online onda ne postoji okidač za pravdanje troškova koji nisu ni nastali. APV, dakle, možete održati online, ali u završnom izvješću nećete za njega zatražiti sredstva.

 

KA2 MLADI

 

10. Trenutno provodimo online konzultacije, a transnacionalni sastanci su trebali biti u Beču. Hoće li biti moguće promijeniti lokaciju sastanka?

 

Nema problema, treba samo poslati email agencijskoj kontakt osobi s objašnjenjem i informacijom gdje je planirana nova lokacija sastanka.

 

11. Uspjeli smo dobiti putne vaučere, ali ako ih ne budemo u mogućnosti zamijeniti onda opet imamo trošak sastanka koji nismo organizirali. Što tada?

 

Primjerice, ako vaučer nije iskorišten, postoji mogućnost traženja refundacije. Svakako pokušajte zatražiti povrat aviokompanije/prijevoznika.

 

12. Obaviješteni smo o mogućnostima za produljenje projekta u kontekstu pandemije i odlučili smo se u skladu s njima projekt i produljiti. U projektu je planirana mobilnost sudionika koju su nedavno završili školovanje (recent graduates) koji mogu sudjelovati u projektu u roku od 12 mjeseci od završetka njihovog školovanja. S obzirom na produljenje projekta, a prema ovome pravilu oni nam više ne bi bili prihvatljivi sudionici u projektu. Molimo vas uputu za postupanje.

 

Europska komisija odobrila je za odgođene mobilnosti sudionika koju su nedavno završili školovanje (recent graduates) produljenje perioda u kojem mogu sudjelovati u projektima u kojima su izabrani kao sudionici s 12 na 18 mjeseci. Sukladno navedenome, možete planirati njihovo sudjelovanje.

13. Volonteri/zaposlenici/stažisti u okviru programa Europske snage solidarnosti završili su ili završavaju svoju aktivnost i ne mogu se vratiti u svoju matičnu zemlju. Vrijedi li im u tom slučaju osiguranje? Kako je regulirano osiguranje u zemlji aktivnosti / matičnoj zemlji sudionika u slučaju prekinutih aktivnosti?

 

Sudionicima Europskih snaga solidarnosti osiguranje je pokriveno u zemlji održavanja aktivnosti za vrijeme trajanja mobilnosti te tijekom 2 dodatna mjeseca. U slučaju potrebe i ako ugovoreno trajanje aktivnosti ne prelazi 12 mjeseci, trajanje aktivnosti i razdoblja osiguranja može se produžiti.

 

Ako se cijeli projekt (a ne pojedina aktivnost unutar projekta) završi, prekine ili otkaže, osiguranje će biti prekinuto.

 

Ako se pojedine aktivnosti unutar projekta prekinu, moguće su opcije:

 

a) Sudionici se vraćaju u svoje matične zemlje

Sudionici i dalje imaju osiguranje u svojoj matičnoj zemlji tijekom planiranog razdoblja aktivnosti te tijekom 2 dodatna mjeseca. Ako im osiguranje nije potrebno u matičnoj zemlji, ono se može obustaviti.

b) Sudionici se ne mogu vratiti u svoje matične zemlje

Sudionicima Europskih snaga solidarnosti osiguranje je pokriveno u zemlji održavanja aktivnosti za vrijeme trajanja mobilnosti te tijekom 2 dodatna mjeseca.

Europska komisija će možda omogućiti produženje osiguranja za one sudionike koji se ne mogu vratiti u svoje matične zemlje, a čije maksimalno trajanje osiguranja istječe (koji su iskoristili svih 12 + 2 dodatna mjeseca osiguranja).

14. Ako je volonter sudjelovao u projektu više od 3 mjeseca, ali je projekt prekinut zbog pandemije koronarvirusa COVID-19, može li sudjelovati u drugim volonterskim projektima?

Volonterski projekti u okviru Europskih snaga solidarnosti dijele se na invididualno volontiranje (do 12 mjeseci) i volonterske timove (do 2 mjeseca). U projektu individualnog volontiranja u pravilu je moguće sudjelovati samo jednom, dok se projektima volonterskih timova može sudjelovati više puta.

Načelo više sile primjenjivo je i na mogućnost sudjelovanja u više od jednog projekta individualnog volontiranja, no samo ako je prekid projekta izravno i isključivo povezan s pandemijom COVID-19. U tom slučaju volonter koji je u projektu sudjelovao više od 3 mjeseca imati pravo sudjelovati u drugom projektu u okviru individualnog volontiranja, no ukupno vrijeme individualno volontiranja ne smije biti duže od 12 mjeseci.

Neovisno o pandemiji COVID-19, volonteri nakon projekta individualnog volontiranja mogu sudjelovati u neograničenom broju projekata volonterskih timova.

 

15. Mogu li se tijekom projekta mijenjati aktivnosti volontera kako bi se prilagodile pružanju pomoći potrebitima u kontekstu pandermija koronavirusa?

Projekti mogu prilagoditi svoje aktivnosti nakon savjetovanja s Agencijom za mobilnost, ako su aktivnosti u skladu s odredbama Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i ako je pri provedbi aktivnosti osigurano pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili Stožera civilne zaštite RH.

16. S obzirom na ograničenja u prekograničnim mobilnostima, je li moguće mijenjati sastav volonterskih timova u okviru programa Europske snage solidarnosti i omjera domaćih i stranih volontera?

 

Prema Vodiču za program ESS, barem četvrtina sudionika volonterskih timova trebala bi zakonito boraviti u zemlji koja nije zemlja u kojoj se aktivnost provodi. Međutim, s obzirom na ograničenja u prekograničnim mobilnostima uslijed pandemije, moguće je zatražiti drugačiji omjer ili da u projektu volonterskih timova ne sudjeluju volonteri iz stranih zemalja, a međunarodnu dimenziju, ako je primjenjivo, moguće je ostvariti putem limitirane fizičke mobilnosti ili virtualnih aktivnosti.  

17. Kako je pandemija koronavirusa utjecala na sudionike mobilnosti i visoka učilišta?


Europska komisija provela je dva istraživanja u svrhu prikupljanja mišljenja sudionika mobilnosti i visokih učilišta o tome kako je epidemija koronavirusa utjecala na uobičajeni tijek njihovih projekata i aktivnosti.

Rezultati istraživanja Europske sveučilišne inicijative (na engleskom) su pokazali kako je krizna situacija izazvana koronavirusom ukazala na hitnu potrebu dublje suradnje institucija u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Rezultati istraživanja sudionika mobilnosti u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (na engleskom) pokazali su da se zbog situacije s Covidom 19 više od 80.000 sudionika mobilnosti vratilo kući, dok ih je 27.000 ostalo u inozemstvu.

 

 

18. Kakve mjere poduzimaju europske zemlje radi sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među polaznicima odgojno-obrazovnih institucija i visokih učilišta?

 

Radi sprečavanja širenja zaraze koronavirusom diljem Europe su zatvoreni vrtići, škole i sveučilišta, no koncem svibnja i početkom lipnja krenulo se s liberalizacijom mjera.


Hrvatskoj su 21. svibnja 2020. na snazi Nove upute za rad predškolskih i osnovnih škola do 4. razreda. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja  (MZO) objavilo je obavijest o novim uputama HZJZ-a vezano uz organizaciju rada predškolskih ustanova i škola (1.-4. razred) od 25. svibnja.

 

Između niza novih uvjeta izdvajamo sljedeće:

 

 1. Broj učenika u učionicama povećava se na 15-20 (ranije je maksimalan broj bio 9 učenika);
 2. Roditelji ne moraju potpisivati nikakve izjave o preuzimanju odgovornosti;
 3. U školu mogu dolaziti sva djeca bez obzira na radni status roditelja.

 

Više informacija dostupno je na poveznici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Također MZO je objavilo informacije o planiranom završetku nastavne godine za sve dionike u obrazovnom sustavu


Poljska je zatvorila škole, sveučilišta i druge obrazovne institucije na dva tjedna. Također se za javnost zatvaraju kulturne ustanove, uključujući kazališta, muzeje i kina.

U Španjolskoj je na snazi izvanredno stanje uslijed kojeg su zatvoreni vrtići, škole, fakulteti, muzeji, kazališta, kina, stadioni, bazeni, knjižnice, teretane i druga mjesta za razonodu do 10.svibnja. Tijekom perioda suspenzije rada obrazovnih institucija sve nastavne aktivnosti provodit će se online.

 

Grčka je najmanje do 24. ožujka obustavila nastavu u cijeloj obrazovnoj vertikali, od vrtića preko škola do sveučilišta i ustanova za neformalno obrazovanje. Restriktivne mjere također će biti poduzete i u drugim područjima poput, sporta, zdravstva i pravosuđa.

 

Bugarska je od 9. ožujka obustavila održavanje javnih događanja na zatvorenom, a sve škole i sveučilišta i ostale obrazovno-odgojne institucije u gradovima u kojima je zabilježena zaraza koronavirusom ostat će zatvorene u najoptimističnijoj varijanti do 16. ožujka 2020. U međuvremenu je zatraženo zatvaranje svih škola, dječjih vrtića i sveučilišta u zemlji. Ministarstvo obrazovanja i znanosti zabranilo je sve dolazne i odlazne mobilnosti do daljnjeg.


Češkoj su od 11. ožujka + zatvorene odgojno-obrazovne institucije i sveučilišta najmanje do mjesec dana. Školama i sveučilištima je preporučeno održavanje online nastave. 

 

Njemačkoj su škole zatvorene od 16. ožujka. Ponovno pokretanje nastave planirano je nakon 4. svibnja. To se ponajprije odnosi na maturante i učenike viših razreda osnovnih škola.

 

U Finskoj su zatvorene sve obrazovne institucije do 13. svibnja 2020.

 

Slovačkoj su od 1. lipnja otvorene osnovne škole i objekti za slobodne aktivnosti.  Međutim, odlazak u školu još je uvijek na dobrovoljnoj osnovi, ovisno o odluci roditelja i propisima lokalnih vlasti.

Ostale obrazovne ustavnove i dalje ostaju zatvorene uz malu vjerojatnost da će se ponovno otvoriti do kraja ove akademske godine. Matura će se matematički odrediti kao prosjek ocjena. Zakon o školama je izmijenjen kako bi se prilagodio novim okolnostima (posebno za obrazovanje kod kuće). Zakon o visokoškolskim institucijama izmijenjen je na način da se omogući učenje na daljinu. Uvedena je mogućnost polaganja državnog ispita također na daljinu. Postupci prijema novih učenika/studenata u obrazovanju se nastavljaju uz mogućnost uvođenja „virtualnih“ postupaka prijema, posebno u slučajevima kada je nužan neki oblik praktične demonstracije znanja. Sve škole nastavljaju s učenjem na daljinu (pretežno e-učenje). Tiskani materijali se dostavljaju onima koji nemaju pristup internetu, a slovačko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta pokrenulo je platformu koja nudi razne materijale za škole.

 

Od 11. lipnja voditelj medicinskog stožera Slovačke objavio je nove preporuke za putovanja u sklopu kojih se nalazi i popis od 19 zemalja koje se smatraju sigurnima za putovanja, odnosno u koje se može putovati bez ograničenja. Na popisu zemalja nalaze se: Hrvatska, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Island, Lihtenštajn, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Njemačka, Norveška, Austrija, Slovenija i Švicarska. Popis će se redovito ažurirati. Mnogi studenti s veseljem su primili informaciju da će moći nastaviti s planiranim fizičkim mobilnostima.


Sloveniji su zatvorene sve odgojno-obrazovne i visokoškolske institucije donesena od ponedjeljka 16. ožujka do 1. svibnja prema optimističnom scenariju. Prema srednjeoptimističnom scenariju obrazovne institucije će otvoriti svoja vrata 1. lipnja, a prema pesimističnom scenariju školska godina će biti okončana 1. srpnja, dakle, nastavom na daljinu.

 

Mađarskoj su zatvorene sve visokoškolske institucije. Do daljnjeg se odgađaju sve školske ekskurzije, kampovi i transnacionalne mobilnosti. Zabranjena su okupljanja na zatvorenom više od sto osoba i vanjska više od 500 osoba.

Malta je objavila da sve obrazovne institucije ostaju zatvorene do kraja lipnja, što je ujedno i kraj školske godine. Uskrsni praznici su, kako je planirano, od 4. do 19. travnja. Testovi znanja bit će online tamo gdje je to moguće, a tamo gdje to nije moguće ispiti se odgađaju za rujan. Kraj školske godine je koncem lipnja. Početak nove školske godine planiran je za rujan/listopad 2020.

U Belgiji je Vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo izlaznu strategiju u više faza s okvirnim datumima.

U prvoj fazi koja bi započela 4. svibnja zaštitne maske se preporučuju u javnosti, u javnom prijevozu svi putnici stariji od 12 godina dužni su nositi masku. Industrija i poslovni subjekti ponovno pokreću djelatnosti uz strogo poštivanje svih zaštitnih mjera. Rad od kuće će i dalje biti standard. Trgovine i restorani ostat će zatvoreni, uz određene iznimke. Dopuštene su sportske aktivnosti na otvorenom bez kontakta.

U drugoj fazi koja bi započela 11. svibnja trgovine će se ponovo otvoriti pod strogim mjerama zaštite. Djelatnosti za koje je potreban izravan kontakt (npr. frizeri) ostat će zatvorene.

U trećoj fazi koja bi započela 18. svibnja postupno će započeti nastava u školama, ali ne svih učenika istovremeno. Muzeji se mogu ponovno otvoriti (vjerojatno s posebnim sustavom izdavanja karata). Dozvoljeno je treniranje na otvorenom za timske sportove, ograničeno na sportske klubove uz strogo poštivanje zaštitnih mjera.

U četvrtoj fazi koja bi započela najranije 8. lipnja sljedeće točke su pod razmatranjem: ponovno otvaranje restorana, zatim kafića i barova, sve pod vrlo strogim uvjetima, ljetne aktivnosti poput putovanja u inozemstvo, kampova za mlade, turističkih atrakcija, manjih aktivnosti na otvorenom.

Veći događaji poput festivala bit će zabranjeni sigurno do 31. kolovoza 2020.

 

Francuskoj će sve odgojno-obrazovne ustanove biti zatvorene od 16. ožujka do daljnjeg. Mjere karantene su produžene do 11. svibnja.

 

U Austriji škole ostaju zatvorene do sredine svibnja, a javni događaji neće se smjeti održavati do kraja lipnja. Do kraja uskrsnih praznika škole će biti otvorene samo za djecu čiji roditelji rade u neophodnim službama, poput liječnika i medicinskih sestara. Učitelji preko digitalnih platforma s učenicima vježbaju stare materijale, kako bi utvrdili gradivo. Visoka učilišta su zatvorena od 11. ožujka, a pitanje je hoće otvoriti vrata između 20. i 30. travnja, kada su ispitni rokovi na većini fakulteta.

Italija, kao najpogođenija epidemijom koronavirusa, od 9. ožujka 2020. uvela je  drakonske mjere kojima pokušava spriječiti daljnje širenje bolesti. Cijela zemlja je proglašena "zaštićenom zonom", a sukladno tome odgojno-obrazovne institucije i fakulteti ostaju zatvoreni do 13. travnja 2020. Stanovnici su pozvani da ostanu u kućama i odlaze samo na posao, u trgovinu ili kod liječnika. 

 

Danska je najavila otvaranje jaslica, vrtića i škola za djecu do 11 godina od 15. travnja. Nove mjere uključuju i zabranu svih događanja na kojima se okuplja više od sto ljudi, a zaposleni u javnom sektoru čiji poslovi nisu primarni bit će poslani kućama. Vlada će urgirati da isto učini i privatni sektor, odnosno da zaposleni rade od kuće.

Irska je do 29. ožujka zbog epidemije koronavirusom otkazala nastavu u školama i na fakultetima te zatvorila vrtiće. Kulturne institucije će se zatvoriti. Pripremaju se mjere kojima se osigurava da svi koji uđu u Irsku kroz luke i zračne luke budu u potpunosti informirani i samoizoliraju se ako se pojave simptomi. Tamo gdje je to moguće, treba raditi od kuće. Javni prijevoz i dalje će raditi, a trgovine će ostati otvorene. Restorani, kafići i druge tvrtke mogu ostati otvoreni, ali trebaju razmotriti načine na koje mogu provoditi javnozdravstvene preporuke o socijalnoj distanci.

 

Norveška će vrtiće otvoriti 20. travnja, a škole za djecu do 10 godina 27. travnja.  Visokoškolske ustanove ostaju zatvorene do 13. travnja 2020. Otkazani su ispiti u srednjim školama. No, nastava se odvija na daljinu, a studenti polažu ispite online. Javni zaposlenici se snažno potiču na rad od kuće. Otkazani su planirani događaji i sva putovanja. Svaka osoba koja dođe iz inozemstva u Norvešku bit će pod karantenom u trajanju od dva tjedna, bez obzira na državljanstvo i na to ima li simptome koronavirusa ili ne.

 

Litvi su od 16. ožujka zatvorene sve predškolske, škole i visokoškolske ustanove. Mjere karantene produžene su do 11.svibnja uz neke iznimke - otvoreni su trgovački centri, usluge dostave hrane, dijelom kozmetički saloni, parkovi, sportski centra (uz brojna ograničnja). Predškolske ustanove rade od 27. travnja za djecu roditelja koji ne mogu raditi od doma. Od 10. travnja na svim javnim mjestima obavezno je nošenje zaštitnih maski. Online obrazovanje nastavlja se do daljnjeg.

Portugalu su prethodno sve škole zatvorene od 16. ožujka do 9. travnja 2020. godine, no 2.travnja su mjere produžene za još 15 dana. Uvodi se zabrana kretanja izvan mjesta stanovanja, a razmatra se i promjena školskog kalendara.

 

U Latviji su od 13. ožujka zatvorene sve obrazovne ustanove i neće biti otvorene prije početka nove školske godine u rujnu. Školska godina će se nastaviti u online izdanju do lipnja 2020. Ispiti će također biti online tamo gdje je to moguće, a tamo gdje nije bit će odgođeni za jesen. Otkazani su državni ispiti, a sveučilištima je, ako takvu odluku donesu, dopušteno da uvedu posebna vrednovanja ispita znanja.

 

Predškolske ustanove, škole, sveučilišta i druge obrazovne ustanove ostaju otvorene u Švedskoj. Djeci, studentima i osoblju strogo je rečeno da ostanu kod kuće ako se pojave znakovi da se ne osjećaju dobro. Obrazovnim ustanovama omogućeno je organiziranje fleksibilnije nastave ili privremeno zatvaranje ustanova. Sveučilišta se potiču na upotrebu digitalnih alata u što većem broju.

U Rumunjskoj je proglašeno izvanredno stanje uslijed kojeg je ograničeno kretanje, a vrtići, škole i fakulteti bit će zatvoreni do 15. svibnja. Nastava se odvija online.

 

U Estoniji će do 1. svibnja 2020. biti zatvorene odgojno-obrazovne ustanove.

 

U Luksemburgu će sve odgojno-obrazovne ustanove zatvorene su od ponedjeljka, 16. ožujka do najkasnije 4. svibnja. Školski praznici su od 4. do 19. travnja. 

 

Lihtenštajn je od 13. ožujka zatvorio sve odgojno-obrazovne ustanove. Vlada u Lihtenštajnu je objavila 3.4.2020. kako će sve javne i privatne obrazovne institucije biti zatvorene najmanje do kraja travnja.

 

Velika Britanija zatvorila je sve škole i vrtiće. No, osim zatvaranja škola otkazana je i matura. Što se tiče visokoobrazovnih ustanova većina sveučilišta su prekinula predavanja u predavaonicama i prešla na online nastavu.

Sjeverna Makedonija je 13. ožujka zatvorila fakultete, škole i vrtiće, a zabranjena su javna, ali i privatna okupljanja bilo koje vrste.  

 

Sve škole i fakulteti u Turskoj bit će zatvoreni dva tjedna počevši od 16. ožujka.

 

U Nizozemskoj su sve institucije u svim obrazovnim sektorima zatvorene do 28. travnja. 

 

Na Islandu se na četiri tjedna zatvaraju škole i sveučilišta, nastava se održava na daljinu od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. Od 4. svibnja trebalo bi početi polagano otvaranje srednjih škola, sveučilišta i muzeja.

 

U Srbiji je na snazi potpuna obustava nastave u školama i na sveučilištima te zatvaranje vrtića.

 

19. Prije putovanja koje nismo ostvarili u području pogođenom koronavirusom morali smo platiti smještaj. Nismo uspjeli ostvariti refundaciju spomenutog troška. Hoće li trošak unaprijed plaćenog smještaja biti refundiran od strane AMPEU?

 

Sačuvajte dokaz o pokušaju refundacije nastalog troška te račune za smještaj. AMPEU će ustanoviti iznos troška za smještaj na temelju računa te će kroz trošak individualne potpore pokušati nadoknaditi iznos približan stvarnom nastalom trošku u fazi analize završnog izvješća.

 

20. Kupili smo avionsku kartu za putovanje u Portugal s povezanim letom preko Venecije. Možemo li otkazati putovanje i zatražiti refundaciju troška karte temeljem više sile?

 

Ako niste uspjeli promijeniti rutu leta i ostvariti refundaciju troška, AMPEU će priznati paušalni iznos troškova puta za relaciju putovanja prema pravilima Erasmus+/ESC programa u fazi analize završnog izvješća.


21. U projektu su bile predviđene mobilnosti učenika i nastavnika u pratnji u Italiji u pokrajini zahvaćenoj koronavirusom. Mobilnosti su bile planirane od 16. do 29. 2. 2020. Zbog pojave virusa u Italiji, učenike smo ranije vratili kući: deveti dan od predviđenih 14. Molimo za upute o daljnjem postupanju.

 

Pokušajte tražiti refundaciju za dio nastalih troškova ako su u cijelosti plaćeni unaprijed, a nisu u cijelosti korišteni (npr. smještaj, prehrana). Nakon potvrde slučaja više sile od strane AMPEU, uputite AMPEU službeno očitovanje u obliku izjave o razlozima prekida mobilnosti, kao i svu popratnu dokumentaciju (računi, dokazi plaćanja, dokaz o pokušaju refundacije nastalog troška).(Napomena: informacije na ovoj stranici redovito se ažuriraju)

Pročitajte još:

Preporuke studentima i visokim učilištima u kontekstu pandemije koronavirusa

datum objave: 16.06.2020.