Otvorene prijave za Nacionalni Tool Fair u Hrvatskoj

Agencija za mobilnost i programe Europske unije po drugi put organizira Nacionalni Tool Fair u Hrvatskoj, sajam metoda i alata neformalnog učenja koji će se ove godine održati u Zagrebu od 27. do 28. lipnja u Hotelu International.

Nacionalni sajam ujedno je i dio selekcijskog procesa za sudjelovanje na međunarodnom sajmu, čiji je domaćin ove godine također Hrvatska. Međunarodni Tool Fair održat će se od 12. do 16. studenoga 2018. u Splitu.

Osnovna je tema ovogodišnjeg sajma osnaživanje mladih, odakle i njegov naziv „Power up“. Kako osnaživanje mladih zahtijeva holistički pristup (koji obuhvaća različita područja života mlade osobe) i međuresorni pristup (koji obuhvaća različite sektore), posebna će se pozornost pridati alatima koji su nastali kao rezultat suradnje različitih aktera te alatima koji pridonose osnaživanju mladih obradom tema kao što su ljudska prava, aktivna participacija, interkulturni dijalog, socijalno uključivanje i mentalno zdravlje. Dobrodošli su različiti pristupi obradi navedenih tema, a dodatnu će pozornost ove godine dobiti pristupi koji primjenjuju ekspresivnu umjetnost, sport i digitalne alate. Važno je napomenuti da je Sajam otvoren i za alate koji se bave i drugim temama i pristupima.

 

Pozivamo da se na nacionalni Tool Fair prijave sudionici iz Hrvatske koji su kreirali alat neformalnog učenja primjenjivog u radu s mladima. To mogu biti korisnici Erasmus+ programa i različiti akteri u području rada s mladima.

 

Ako se nalazite u jednoj od ovih skupina:

 

  • Osobe aktivne u radu s mladima
  • Treneri i facilitatori
  • Voditelji mladih (predstavnici neformalnih skupina mladih te organizacije koje rade s mladima)
  • Predstavnici formalnog obrazovanja koji rade s mladima
  • Predstavnici poslovnog sektora koji rade s mladima

 

prijavite se na Nacionalni Tool Fair najkasnije do 10. lipnja 2018. putem sljedećeg prijavnog obrasca.

 

Više informacija o Tool Fairu te uvjetima i troškovima sudjelovanja pročitajte u prezentaciji i pogledajte informativni video. Za sve informacije slobodno se javite i na e-mail: tca_mladi@mobilnost.hr.

datum objave: 23.05.2018.