Često postavljana pitanja i pojmovnik

Često postavljana pitanja

Što je Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije)?

Bilateralni program akademske mobilnosti je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih ugovora i bilateralnih programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s partnerskim državama.

 

U tom smislu, Bilateralni program akademske mobilnosti obuhvaća dva oblika dodjele stipendija:

 

 • odlazne stipendije (stipendije koje partnerske zemlje dodjeljuju hrvatskim državljanima)
 • dolazne stipendije (stipendije koje Republika Hrvatska dodjeljuje stranim državljanima).

 

Kako se prijaviti za stipendiju?

Zainteresirani kandidati se prijavljuju slanjem prijave Agenciji za mobilnost i programe EU koja provodi natječaj za dodjelu stipendije. U tekstu svakog pojedinog natječaja opisan je način prijave i potrebna dokumentacija. Za natječaje koje administrira Agencija za mobilnost i programe EU prijava se dostavlja poštom te je, uz ostalu dokumentaciju, obavezno dostaviti otisnuti prijavni on-line obrazac na hrvatskom jeziku. Pojedine natječaje administriraju partnerske ustanove u inozemstvu i tada kandidati izravno podnose svoje prijave toj organizaciji.

 

Koje su zemlje obuhvaćene Bilateralnim programom akademske mobilnosti?

Hrvatski se državljani mogu prijaviti na natječaje za stipendije za sljedeće zemlje: Austrija, Australija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Grčka, Japan, Kanada, Kina, Latvija, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Njemačka (Bavarska), Poljska, Ruska Federacija, SAD (program Fulbright i program Hubert H. Humphrey), Slovačka, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo (British Scholarship Trust). Informacije o dodatnim oblicima bilateralne suradnje nalaze se na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Jesu li pokriveni troškovi putovanja na mobilnost?

U okviru dodijeljene stipendije stipendisti imaju pravo na pokrivanje troška putovanja na mobilnost na trošak Agencije za mobilnost i programe EU u skladu s predviđenim ukupnim trajanjem mobilnosti. Hrvatska strana, tj. Agencija za mobilnost i programe Europske unije, sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, pokriva troškove putovanja na mobilnost kandidatima kojima je dodijeljena stipendija u okviru Bilateralnog programa akademske mobilnosti. Napomena: Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja na mobilnost samo stipendistima koje Agencija i Ministarstvo zajednički predlože za stipendiju. 

 

Što uključuju Bilateralne stipendije?

U okviru Bilateralnog programa akademske mobilnosti postoje različite vrste stipendija (studij, usavršavanje, istraživački boravak, ljetni jetični tečajevi) koje se razlikuju od države do države. Većina stipendija obuhvaća mjesečnu financijsku potporu, studentski smještaj i zdravstveno osiguranje, međutim pojedine stipendije se razlikuju, tj. ne obuhvaćaju sve navedeno, a i sami iznosi mjesečne financijske potpore mogu se razlikovati. Primjerice, stipendije za jezično usavršavanje najčešće pokrivaju trošak školarine, studentskog smještaja, prehrane i kulturnog programa, međutim stipendisti ne dobivaju tfinancijsku potporu tijekom takve mobilnosti (za jezično usavršavanje).

 

Pruža li Bilateralni program akademske mobilnosti mogućnosti za učenje stranih jezika u inozemstvu?

U okviru Bilateralnih stipendija hrvatskim državljanima nude se stipendije za usavršavanje francuskog, češkog, slovačkog, poljskog, mađarskog, grčkog i kineskog jezika. Pojedine zemlje nude državljanima Republike Hrvatske jezične stipendije u obliku kraćih ljetnih tečajeva ili studijskog boravka na visokom učilištu u inozemstvu u trajanju jednog ili dva semestra. U većini slučajeva, jezične stipendije namijenjene su studentima ili profesorima filoloških grupa, tj. studentima i profesorima jezika koji se govori u zemlji primateljici. 

 

Koji su uvjeti za prijavu?

Uvjeti prijave ovise o pojedinom natječaju, tj. razlikuju se od države do države koja nudi stipendije hrvatskim državljanima. Svi uvjeti, kriteriji i detalji vezani za prijavu nalaze se u tekstu pojedinog natječaja za dodjelu stipendija.

 

Kako ispuniti on-line prijavni obrazac?

Agencija za mobilnost i programe EU koristi generički obrazac za sve vrste stipendija koji služi za elektroničku obradu podataka. Obrazac ne omogućava mogućnost privremene pohrane podataka i kasnijeg pristupa radi nastavka ispunjavanja. Potrebno je ispuniti sva obvezna polja obrasca kako bi Agencija za mobilnost i programe EU zaprimila sve potrebne podatke u sustavu za online prijavu. Kandidat treba obrazac ispuniti elektronički (na računalu) te se nakon završetka unosa podataka odabire opcija "Pošalji/Send". Nakon toga će se ispunjeni obrazac automatski preuzeti lokalno na računalo u PDF formatu. Kandidat zatim treba otisnuti i potpisati obrazac koji se dostavlja zajedno s ostalom prijavnom dokumentacijom. Nazivi država i jezika odabiru se pomoću padajućeg izbornika. Dio obrasca studijski plan se ne odnosi na kandidate za jezične tečajeve te u ovom dijelu oni u opisnim pitanjima upisuju "jezični tečaj" te u da/ne pitanjima odabiru opciju "ne".

 

Da li je u prijavnom obrascu potrebno navoditi, osim završenih studija i trenutni studij i što upisati u tom slučaju kao datum diplomiranja?

Potrebno je navesti sve završene razine studija uključujući trenutni studij ako je kandidat u trenutku prijave na natječaj upisan u neku razinu studija (preddiplomski studij - BA, diplomski studij - MA ili poslijediplomski doktorski studij - PhD). Redoslijed upisivanja treba biti od trenutne ili zadnje završene razine studija unatrag (primjerice prvo unijeti PhD zatim MA pa na kraju BA). U dijelu školovanje navode se podatci za sve završene razine studija, kandidati koji su u trenutku prijave upisani u neku razinu studija, pod datum diplomiranja trebaju upisati očekivani (približni) datum diplomiranja.

 

Mogu li poslati zamolbu za financijsku potporu u bilo koje doba godine?

U pravilu natječaji se objavljuju početkom kalendarske godine za sljedeću akademsku godinu. Financiranje putem Bilateralnog programa akademske mobilnosti moguće je isključivo u slučaju odabira kandidata na natječaju koji Agencija za mobilnost i programe EU provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH. Natječaj za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Ministarstva znanosti i obrazovanja sa svom popratnom dokumentacijom i uputama za prijavu. 

 

Što je prihvatno pismo?

Prihvatno pismo (engl. Letter of Invitation) je pismo prihvatne institucije (može biti potpisano od strane mentora) kojim se dokazuje da ta institucija prihvaća stipendista na određeno razdoblje te mu osigurava podršku za vrijeme studijskog ili istraživačkog boravka.

 

Koliko mora biti stara domovnica i može li se priložiti domovnica izdana putem sustava e-Građani?

Starost domovnice nije relevantna za natječaj. Domovnica izdana putem sustava e-Građani je također formalno prihvatljiva, jednako kao i dokument izdan od matičnog ureda. Dodatno, prijavi na natječaj moguće je priložiti neovjerenu kopiju domovnice, tj. za prijavu na neki od natječaja za Bilateralne stipendije nije potrebno presliku domovnice dati sudskom tumaču na prevođenje niti je davati javnom bilježniku na ovjeru.

 

Je li moguće poslati prijavu elektroničkom poštom?

Prihvatljivima se mogu smatrati samo prijave kandidata primljene u fizičkom obliku, tj. dostavljene na adresu Agencije za mobilnost i programe EU (poštom ili osobno bilo kojim radnim danim od 9:00 do 15:00 u pisarnici Agencije za mobilnost i programe EU). Kandidatima se preporuča dostava poštom.

 

Priznaje li se poštanski žig od datuma za rok prijave ili prijave moraju stići u Agenciju za mobilnost i progarame EU do roka za prijavu?

Prihvatljivima se smatraju sve prijave poslane (predane pošti ili dostavljene osobno) do roka (datuma) za dostavljanje prijava navedenog u tekstu pojedinog natječaja.

 

Što je to studijski/istraživački plan?

Studijski plan je kombinacija motivacijskog pisma za studij, opisa studija kojeg želite studirati i Vaših razloga odabira pojedinog studija/visokog učilišta/mentora/zemlje te treba sadržavati sljedeće:

 • jasan i sažet opis problema i ciljeva istraživanja;
 • metodologiju istraživanja razrađenu unutar realističnog vremenskog okvira (trajanje mobilnosti/stipendije);
 • objašnjenje važnosti boravka u određenoj zemlji za realizaciju projekta/istraživanja, za matičnu ustanovu (home institution) i prihvatnu ustanovu (host institution);
 • objašnjenje važnosti mobilnosti za profesionalni i osobni razvoj kandidata.

 

U kojem formatu treba poslati životopis?

Kako biste svoje vještine i kvalifikacije prikazali na učinkovit, jasan i razumljiv način, preporučamo korištenje Europass životopisa.

 

Kako napisati motivacijsko pismo?

Motivacijsko pismo je kratki (1-2 stranice) i jezgroviti opis razloga i motivacije ostvarivanja studijskog ili istraživačkog boravka na određenoj instituciji u inozemstvu. Pri tome je poželjno navesti kako će razdoblje mobilnost za koju se prijavljujete utjecati na vašu daljnju akademsku ili profesionalnu karijeru. Pogledajte primjere motivacijskog pisma i upute kako ga sastaviti.

 

Kako izgleda postupak odabira kandidata?

Agencija za mobilnost i programe EU zaprima prijave na natječaj i provjerava prijave prvo u skladu s kriterijem formalne prihvatljivosti:

1. poštivanje rokova navedenih u natječaju;

2. poštivanje postupka za predaju prijave navedenog u samom natječaju;

3. dostava dokumentacije u cijelosti.

Sve prijave koje zadovolje kriterije formalne prihvatljivosti razmatra Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, veleposlanstva zemlje primateljice, akademske zajednice te predstavnika Agencije za mobilnost i programe EU. Veličina i sastav povjerenstva za odabir kandidata razlikuju se ovisno o vrsti stipendije i zemlji koja je nudi. Prijave se ocjenjuju prema kriterijima natječaja koji uzimaju u obzir formalne i kvalitativne aspekte sukladno uvjetima natječaja. Neki od kvalitativnih kriterija su:

 •  akademska izvrsnost i kvaliteta;
 •  jasno razrađen studijski/istraživački plan / jasna svrha ciljeva, sadržaja i  trajanja studijskog boravka;
 •  potrebne kvalifikacije i stručnost;
 •  jezična pripremljenost;
 •  učinak i važnost mobilnosti (u odnosu na kandidata/matičnu ustanovu u RH/prihvatnu ustanovu u inozemstvu);
 •  prethodni boravci u inozemstvu;
 •  specifični uvjeti samog natječaja.

 

Mora li pismo preporuke biti zatvoreno u posebnoj omotnici?

U pravilu pismo preporuke ne mora biti zatvoreno u posebnoj omotnici osim ako nije navedeno drugačije u tekstu natječaja. Dodatni savjeti i upute oko sadržaja i formata pisma preporuke dostupni su na web stranicama boxfreeconcepts.com/recoeastchance.com/howto/rec_let.asp.

 

Ako se u tekstu natječaja traži „ovjereni prijevod diplome i prijepisa ocjena na engleskom jeziku“, a visoko učilište mi navedene obrazovne dokumente može izdati na engleskom jeziku, mogu li ih priložiti prijavi na natječaj za stipendiju?

Moguće je priložiti dokumente na engleskom jeziku izdane i ovjerene od strane matičnog viskokog učilišta. Ako je pojedini dokument izdan od javnog tijela (visokog učilišta), on se smatra ovjerenom ispravom i nije ga potrebno dati na dodatno ovjeravanje javnom bilježniku. U slučaju da prijavi prilažete kopije tih dokumenata, tada one trebaju biti ovjerene kod javnog bilježnika osim ako nije drugačije navedeno u natječaju.

 

Na koji način su zaštićeni osobni podatci koji se ustupaju prilikom podnošenja prijave?

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave na natječaje u okviru Bilateralnih stipendija. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.

 

Gdje mogu naći informacije o drugim izvorima stipendiranja ili mogućnostima za mlade u inozemstvu?

Portal Stipendije Info

Study Portals for Scholarships

Eurodesk

Europski portal za mlade

Ploteus - Mogućnosti učenja i kvalifikacije u Europi

Europass

Pojmovnik

Odlazne stipendije – stipendije koje se dodjeljuju hrvatskim državljanima za različite vrste mobilnosti (primjerice studijski ili istraživački boravak, jezično usavršavanje i slično) na visokoškolskim i znanstveno-istraživačkim ustanovama u inozemstvu.

 

Dolazne stipendije – stipendije koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU zajednički dodjeljuju stranim državljanima za dolazak na mobilnost u RH (primjerice studijski ili istraživački boravak za visokoškolskim i znanstveno-istraživačkim ustanovama u Hrvatskoj).

 

Zemlja primateljica – u kontekstu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, zemlja primateljica je zemlja koja dodjeljuje stipendije stranim državljanima za studijski ili istraživački boravak na svojim visokoškolskim i znanstveno-istraživačkim ustanovama.

 

Zemlja pošiljateljica - u kontekstu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, zemlja čiji državljani se mogu prijaviti na natječaj raspisan od druge države (zemlje primateljice).

 

Visoka učilišta (engl. Higher Education Institution) – sveučilišta, fakulteti, akademije, veleučilišta i visoke škole

 

Matična ustanova (engl. Home Institution) - ustanova u Hrvatskoj na kojoj je upisan stipendist, tj. na kojoj pohađa studij ili na kojoj je zaposlen i sa koje stipendist odlazi na mobilnost u inozemstvo

 

Prihvatna ustanova (engl. Host Institution) - ustanova u inozemstvu na koju stipendist odlazi na mobilnost