Sudjelovanje 2016.

Erasmus+: Sport

Erasmus+ pridonijet će razvoju europske dimenzije u sportu. U sportu je naglasak na transnacionalnim projektima za potporu amaterskom sportu i rješavanje prekograničnih izazova, poput namještanje utakmica i drugih sportskih natjecanja, dopinga, nasilja i rasizma, te za promicanje dobrog upravljanja, ravnopravnosti spolova, socijalne uključenosti i tjelesne aktivnosti za sve.

Nadležnost za program

Aktivnosti vezane uz sport su centralizirane te su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije ima ulogu kontaktne točke za informiranje. 

 

Za sva daljnja pitanja oko prijave projekata možete se obratiti Izvršnoj agenciji putem e-maila EACEA-SPORT@ec.europa.eu.

 

Detaljne infromacije o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje: 

 

Podržane aktivnosti

Aktivnosti u području sporta pružat će potporu:

 

  • Zajedničkim partnerstvima, čiji je cilj promicanje integriteta sporta (anti-doping, borba protiv namještanja utakmica, zaštita maloljetnika), podupiranje inovativnih pristupa provedbi načela EU-a o dobrom upravljanju u sportu, strategija EU-a u području socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, poticanje sudjelovanja u sportovima i tjelesnoj aktivnosti (podupiranje provedbe Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti, volontiranja, zapošljavanja u sportu te obrazovanja i osposobljavanja u sportu) te podupiranje provedbe smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša;

 

  • Neprofitnim europskim sportskim događanjima, na kojima su određene organizacije zadužene za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminare) te provedbu aktivnosti koje slijede nakon toga, kao što su ocjenjivanje ili naknadne aktivnosti;

 

  • Poboljšanju baze dokaza za izradu politika putem studija; prikupljanja podataka, anketa, mreža; konferencija i seminara kojima se širi dobra praksa iz država sudionica u programu i sportskih organizacija te jačaju mreže na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima; 

 

  • Dijalogu s relevantnim europskim dionicima, što uglavnom podrazumijeva godišnji Sportski forum EU-a, i potpora događanjima Sportskog predsjedništva koja organiziraju države članice koje u tom trenutku predsjedaju EU-om. Prema potrebi mogu se organizirati i drugi ad-hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog dijaloga sa dionicima u sportu.

 

Detaljne informacije o aktivnostima za koje se može ostvariti financijska potpora te o uvjetima i načinu prijave projekata možete naći u Vodiču kroz program Erasmus+.

Dodatne informacije

Više informacija o potpori za sudjelovanje u programu Erasmus+: Sport potražite ovdje.