Erasmus+ ambasadori

U 2016. godini Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokrenula je mrežu Erasmus+ ambasadora u području obrazovanja i osposobljavanja čija je uloga promidžba programa Erasmus+ te pružanje podrške prijaviteljima i korisnicima Ključnih aktivnosti 1 (KA1) i 2 (KA2) u obliku prezentacija, radionica i predstavljanja primjera dobre prakse.

 

Matične ustanove Erasmus+ ambasadora su ustanove s dugogodišnjim iskustvom u provedbi Erasmus+ projekata te je stoga njihova suradnja s Agencijom od iznimne važnosti jer našim prijaviteljima i korisnicima mogu pružiti konkretne i praktične savjete te predstaviti prokušane primjere uspješnih razvoja projektnih prijava i provedbe projekata. Erasmus+ ambasadori iskusni su korisnici koji su razvijali, provodili i provode Erasmus+ projekte u različitim svojstvima – ravnatelji, nastavnici, stručni suradnici i računovođe.

 

Slijedom uspješne suradnje s prvom generacijom Erasmus+ ambasadora  Agencija je u 2018. godini proširila mrežu ambasadora u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na četiri iskusne ustanove čiji će angažman trajati u razdoblju od 2018. do 2020. godine.

Erasmus+ ambasadori u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Gospodarska škola      

 

www.ss-gospodarska-ck.skole.hr   

 

Gospodarska škola u Čakovcu srednja je strukovna škola koja obrazuje učenike u zanimanjima iz 4 obrazovna sektora: poljoprivreda, prehrana i veterina, promet i logistika, tekstil i koža, osobne, usluge zaštite i ostale usluge. Škola je vrlo aktivna u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata u kojima sudjeluje kao prijavitelj ili partner, a od 2015. godine i nositelj Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Kroz projekte želi unaprijediti kvalitetu obrazovanja u samoj ustanovi, povezati školu s nacionalnim i internacionalnim partnerima iz obrazovnog područja i realnog sektora te doprinijeti tome da učenici nakon školovanja budu što konkurentniji na tržištu rada.

 

KA1 projekti:  Perpetuum Mobile, The Mobility Bridge, INTER-AGRO-FLORA, Small Steps Forward, Gi-Baj-Mo(2)

  

 

Obrtna tehnička škola      

 

www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr

 

Obrtna tehnička škola obrazuje učenike u području strojarstva, elektrotehnike, obrade drva i ostalih usluga. Škola od 2009. godine provodi projekte mobilnosti za učenike i nastavnike. Od 2016. godine i nositeljica Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Kroz mobilnost učenika i nastavnika te suradnju s partnerskim strukovnim školama iz drugih europskih zemalja potiče stručno usavršavanje i poboljšanje stručnih kompetencija sudionika, ali i poboljšanje jezičnih, kulturoloških, socijalnih i transverzalnih vještina i kompetencija. Škola kroz diseminacijske aktivnosti provodi  promociju struke i obrtništva.

 

KA1 projekti: ZNANJE JE BOGATSTVO!, LEARNING THROUGH ACTIVITY IS FUN!, Traveling and learningNAŠE EU PUTOVANJE

 

Škola za cestovni promet www.scp.hr   

 

Škola za cestovni promet dugogodišnji je i iskusni korisnik programa Erasmus+ kao i njegovih prethodnika te kroz mobilnost učenika i nastavnika, kao i suradnju s međunarodnim ustanovama omogućava učenicima stjecanje najnovijih znanja i vještina u području prometa i logistike kako bi pronašli svoje mjesto na tržištu rada i pridonijeli razvoju gospodarstva i društva u cjelini. Škola provodi osuvremenjivanje obrazovnih programa i izradu suvremenih alata za učenje na daljinu. Od 2016. godine nositeljica je Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

KA1 projekti: Perpetuum mobile (2,3,4)

KA2 projekti: Learning E-Mobility  - LEMO 

 

 

Tehnička škola www.tssb.hr   

 

Tehnička škola iz Slavonskog Broda obrazuje učenike u četiri obrazovna područja: strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo i promet. Škole je aktivna u provedbi europskih projekata u svrhu stjecanja novih znanja i vještina u međunarodnom okruženju. Dugogodišnje iskustvo mobilnosti nastavnika i učenika u programu Erasmus+ pridonijelo je internacionalizaciji škole, modernizaciji školskih kurikuluma i unaprijedilo učenje temeljeno na radu. Međunarodna partnerstva ojačala su suradnju škole i gospodarstva te doprinijela usklađivanju s potrebama tržišta rada, unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada i izvrsnosti škole.

 

KA1 projekti:  Step4VET, EuroKREM, E-NET, Obrazovanjem do kompetencija (edu.com), Kompas.