Mogućnosti za strukovne škole

Suradnja među ustanovama kroz Strateška partnerstva

U okviru programa Erasmus+, Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, aktivnosti Strateških partnerstava, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu s drugima raditi na poboljšanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cijeloj Europi.

 

Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu surađivati s poduzećima, socijalnim partnerima te tijelima lokalne i regionalne samouprave na postizanju visoke kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja relevantnog za potrebe nacionalnog i europskog tržišta rada.

 

Međunarodnim vezama s ključnim dionicima, uključujući ustanove za visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, lakše će se razmjenjivati novi pristupi i poboljšati strukovno obrazovanje i osposobljavanje u cijeloj Europi.

 

Suradnjom se može obuhvatiti:

 

- razmjena najboljih praksi

- primjena Europskog sustava bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) i Europskog osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET)

- razvoj i korištenje novih materijala i metoda za poučavanje i osposobljavanje u okviru strukovnog obrazovanja, uključujući i učenje temeljeno na radu i korištenje otvorenih obrazovnih resursa i prakse

- suradnja s lokalnim ili regionalnim poslovnim zajednicama, uključujući agencije za gospodarski razvoj

- izgradnja međusektorskih odnosa radi razmjene znanja između sektora formalnog i neformalnog obrazovanja i osposobljavanja.

Tko može sudjelovati

Mogu sudjelovati ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te sve vrste organizacija iz privatnog i javnog sektora iz zemalja sudionica.