Mobilnost osoblja

Mogućnosti za osoblje

Osobe koje rade u obrazovanju odraslih mogu određeno razdoblje provesti na strukturiranom tečaju, promatranju rada neke druge organizacije, kao i poučavati u nekoj od partnerskih organizacija u inozemstvu. Takva iskustva i razmjene mogu pomoći u poboljšanju jezičnih vještina i opće kulture te pružiti nove poglede na poučavanje i pristupe poučavanju.

 

Osobe koje rade u obrazovanju odraslih mogu izabrati sljedeće programe stručnog razvoja u inozemstvu:

 

- sudjelovanje na strukturiranim tečajevima ili osposobljavanjima;

 

- razdoblja promatranja rada u organizaciji za obrazovanje odraslih u odgovarajućim organizacijama.

 

- zadaće poučavanja ili osposobljavanja u organizaciji za obrazovanje odraslih ili drugim odgovarajućim organizacijama.

 

Trajanje projekta može biti 1 ili 2 godine, dok pojedine aktivnosti u inozemstvu mogu trajati od dva dana do dva mjeseca.

Tko može sudjelovati

Sudjelovati može nastavno i nenastavno odoblje zaduženo za aktivnosti organizacije u području obrazovanja odraslih iz neke od država sudionica.