Ključna aktivnost 3

Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika

Ovom se ključnom aktivnošću podupiru:

 

- Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika na temelju dokaza i praćenje u okviru Europe 2020., posebno:

o analize pojedinih država i tematske analize, uključujući putem suradnje s akademskim mrežama;

o suradničko učenje i suradničke revizije putem Otvorenih metoda suradnje u obrazovanju, osposobljavanju i područjima vezanim uz mlade;

 

- Inicijative za inovacije u području politika za promicanje razvoja inovativnih politika među dionicima i omogućavanje javnim tijelima da ispituju učinkovitost inovativnih politika putem ispitivanja na terenu utemeljenih na čvrstim metodologijama ocjenjivanja;

 

- Potpora instrumentima europskih politika za olakšavanje transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenos bodova, za poticanje osiguranja kvalitete, podržavanje vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i savjetima. Ova aktivnost uključuje potporu mrežama kojima se olakšava razmjena diljem Europe, učenje i radna mobilnost građana i razvoj fleksibilnih putova učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih;

 

- Suradnja s međunarodnim organizacijama priznate stručnosti i analitičke sposobnosti (kao što je OECD i Vijeće Europe), za jačanje učinka i dodane vrijednosti politika u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih;

 

- Dijalog s dionicima, promicanje politika i programa s javnim tijelima, pružateljima usluga i dionicima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih važni su za jačanje svijesti o strategiji Europa 2020., strateškom okviru za obrazovanje i osposobljavanje 2020., Europskoj strategiji za mlade i drugim europskim programima za pojedine sektore, kao i o vanjskoj dimenziji obrazovanja, osposobljavanja i politika za mlade u EU-u. Važni su i za razvoj sposobnosti dionika za konkretno podupiranje provedbe politika poticanjem učinkovitog korištenja rezultata Programa i ostvarivanjem opipljivog učinka.