Program Jean Monnet

Aktivnosti programa Jean Monnet

Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:

 

- Akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti u cilju produbljivanja poučavanja u studijima o europskim integracijama koji su ugrađeni u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja te u cilju provedbe, praćenja i nadzora istraživanja sadržaja EU-a, uključujući za druge obrazovne razine, kao što su obrazovanje odraslih i obavezno obrazovanje. Cilj je tih aktivnosti također osigurati dubinsko poučavanje o pitanjima europskih integracija za buduće stručnjake u područjima za kojima postoji potražnja na tržištu rada te istovremeno poticati, savjetovati i voditi mlad generacije učitelja i istraživača u područjima projekata europskih integracija;

 

- Dijalog o politici s akademskim svijetom, koji se podupire putem:

 

a) mreža za jačanje suradnje između raznih sveučilišta u Europi i svijetu, poticanja suradnje i stvaranja platforme za razmjenu znanja s javnim dionicima i službama Komisije i vrlo važnim predmetima EU-a;

b) projekata za inovacije i uzajamno poticanje i širenje sadržaja EU-a namijenjenog za promicanje rasprava, razmišljanja o pitanjima EU-a i za povećanje znanja o EU-u i njegovim procesima;

 

- Potpora ustanovama i udrugama, za organizaciju i provedbu zakonskih aktivnosti udruženja koja se bave studijima i pitanjima o EU-u te za objavu činjenica o EU-u široj javnosti uz poticanje aktivnog europskog građanstva. Aktivnostima programa Jean Monnet osiguravaju se operativna bespovratna sredstva za određene ustanove koje ostvaruju cilj od europskog interesa;

 

- Studije i konferencije u cilju pružanja novih zaključaka i konkretnih prijedloga donositeljima politika na temelju kritičnih, neovisnih akademskih stajališta i u cilju razmišljanja o postojećim pitanjima EU-a, posebno putem velikih međunarodnih konferencija o političkim temama u kojima sudjeluju donositelji politika, predstavnici civilnog društva i akademici najviše razine.