Potpora pri prijavi 2014.

Seminari

Prezentacije s Info dana za prijavitelje Erasmus+: Mogućnosti za mlade, 21. siječnja 2014. godine:

 

Prezentacije s Info dana za prijavitelje Erasmus+: Mogućnosti za mlade, 06. ožujka 2014. godine:

Webinari