Participant Portal

Portal za sudionike

Mrežni alat Europske komisije, pod nazivom Portal za sudionike (Participant Portal); omogućuje registraciju ustanova koje žele sudjelovati u programu Erasmus+.

 

Potrebno je slijediti sljedeće korake koji će dovesti do registracije:

 

  • Prvo morate kreirati korisnički račun u ECAS sustavu (European Commission Authetication Service). Za pomoć prilikom kreiranja korisničkog računa molimo pogledajte Priručnik za prijavitelje (hrvatski) ili ECAS User Manual (engleski). Ukoliko vaša organizacija već ima ECAS korisnički račun ne morate kreirati drugi.

 

  • Prijavite se na Portal za sudionike (Participant Portal) koristeći korisničko ime i lozinku vašeg ECAS računa. Nakon uspješne registracije na Participant Portalu dobiti ćete jedinstveni 9-znamenkasti broj (tzv. PIC broj) koji ste dalje obvezni navesti u svakom prijavnom obrascu. Organizacije smiju imati samo jedan PIC broj stoga je važno da prije registracije na Participant Portalu provjerite da li vaša organizacija već posjeduje PIC broj. Za pomoć pri registraciji na Participant Portal molimo pročitajte Priručnik za registraciju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

  • Na Portalu za sudionike (Participant Portal) ste dužni dodati sljedeće dokumente kojima potvrđujete pravnu osobnost vaše organizacije:

 

  • Obrazac o pravnoj osobi (Legal Entity Form) ispunjen i potpisan od strane zakonskog zastupnika organizacije. Udruge koriste obrazac Trgovačko društvo.
  • Obrazac o financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form)
  • Izvod iz odgovarajućeg registra (sudskog/obrtnog/udruga) ne stariji od 6 mjeseci
  • PDV broj:

    1. Ako organizacija ima PDV broj potrebno je priložiti Rješenje porezne  uprave o dodjeli PDV broja

    2. Ako organizacija nema PDV broj potrebno je priložiti potvrdu/ovjerenu izjavu zakonskog zastupnika udruge o istome

    3. U slučaju neformalne skupine mladih potrebno priložiti potvrdu o OIBu

  • Preslika osobne iskaznice zakonskog zastupnika (samo za neformalne skupine mladih)
  • Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60.000,00 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i:

    1.Račun dobiti i gubitka

    2.Bilancu za posljednju dostupnu godinu

 

Registraciju organizacija na Portal za sudionike (Participant Portal) kao i dodavanje dokumenata moguće je napraviti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

Registraciju na Portalu za sudionike (Participant Portal) su dužne napraviti organizacije koje sudjeluju u prijavi projekata ili kao partneri u projektu, a ne osobe koje žele sudjelovati na projektima.