Provedba projekata 2016.

Početni sastanak

Početne prezentacije za korisnike sadrže informacije o tijeku projektnog ciklusa te tehničkim, ugovornim i praktičnim savjetima potrebnim za uspješnu provedbu vaših projekata. Prezentacije u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Privitci ugovora

OPĆI UVJETI UGOVORA

Opći uvjeti za ugovore s više korisnika (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Opći uvjeti za ugovore s jednim korisnikom (objavljeno 31. svibnja 2016.)

 

DODATCI UGOVORIMA

Aneks III ugovora s korisnicima (Ključna aktivnost 1) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks III ugovora s korisnicima (Ključna aktivnost 2) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks III ugovora s korisnicima (Ključna aktivnost 3) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks III ugovora s jednim korisnikom (Ključna aktivnost 3) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks IV ugovora s korisnicima (Ključna aktivnost 1) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks IV ugovora s korisnicima (Ključna aktivnost 2) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks IV ugovora s korisnicima (Ključna aktivnost 3) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks IV ugovora s jednim korisnikom (Ključna aktivnost 3) (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Aneks VI EVS Volunteering Agreement (objavljeno 31. svibnja 2016.)

Izjave o sudjelovanju

Obvezni privitci uz završno izvješće

Vidljivost, diseminacija i korištenje rezultata; Erasmus+ platforma projektnih rezultata

Obveze korisnika, obvezne logotipove i navode pronađite ovdje.

 

Poveznicu na Erasmus+ platformu projektnih rezultata (Diseminacijsku platformu), informacije i upute za postavljanje rezultata pronađite ovdje. Postavljanje projektnih rezultata na Erasmus+ platformu projektnih rezultata obvezno je za KA2 projekte, a preporučljivo za KA1 i KA3 projekte. Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti samo kontakt osoba projekta).

 

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati ovdje.

Mobility Tool+

Mobility Tool+ je online platforma za suradnju, upravljanje i izvještavanje o projektima mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Korisnici su dužni redovito ažurirati podatke na platformi Mobility Tool+.

Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti kontakt osoba projekta; koja može dodjeljivati pristup drugim osobama iz projektnog tima).

 

Za korištenje Mobility Toola dostupni su vam:

 

***Priručnik za korisnike nalazi se i na početnoj stranici Mobility Toola nakon ulogiravanja

Youthpass

Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+

Upute za izradu potvrde i ideje za praćenje i osvještavanje učenja nalaze se u rubrici Youthpass te na mrežnim stranicama Youthpass.

SALTO-YOUTH: podrška korisnicima

SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) je mreža osam resursnih centara koji pružaju podršku (izvor informacija, metoda i primjera neformalnog učenja) organizacijama i osobama aktivnima u radu s mladima.

Na SALTO-ovim stranicama možete pronaći:

 

  • publikacije i metode relevantne za rad s mladima i provođenje projekata unutar programa Erasmus+, za različite ciljane skupine i teme (npr. ideje za provedbu evaluacije, inkluziju mladih s manje mogućnosti itd.) 
  • bazu trenera iz raznih zemalja iskusne u području rada s mladima i s programom Erasmus+
  • primjere dobre prakse
  • podršku pri pronalaženju partnera (kroz OTLAS, centraliziranu bazu za traženje partnera)
  • Europski kalendar osposobljavanja koji nudi mogućnost pretraživanja svih trenutačno dostupnih treninga u Europi – onih koji su dio Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) i onih izvan tog programa. Važno je znati da Agencija za mobilnost i programe Europske unije sudjeluje samo u Aktivnostima transnacionalne suradnje, i to samo u osposobljavanjima objavljenima u ovoj tablici.

Korisne informacije za provedbu EVS projekata

PRIJAVA BORAVKA VOLONTERA

Prema Zakonu o strancima organizacije su dužne nadležnoj policijskoj upravi prijaviti volontere za vrijeme njihove EVS službe u Republici Hrvatskoj. Dodatne informacije o proceduri i pravilima prijave privremenog boravka volontera pogledajte na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

 

EVS CIKLUS OSPOSOBLJAVANJA

Volonterima koji sudjeluju u projektu Europske volonterske službe unutar Erasmus+ programa pruža se dodatna potpora u provedbi i evaluaciji njihovih aktivnosti te u razumijevanju pravila i načela Europske volonterske službe. Više...

 

EVS INFO PAKET

EVS info paket je u prvom redu namijenjen organizacijama pošiljateljima kao pomoć u pripremi volontera za EVS. Svaki volonter mora dobiti primjerak EVS info paketa prije odlaska na EVS. Više...

 

MREŽNA JEZIČNA POTPORA (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS)

 

Provedba projekata 2016. - Slika 1

Mrežna jezična potpora sastoji se od mrežne jezične procjene koja je obavezna za sve sudionike dugoročne službe (provodi se prije i nakon završetka službe) te  mrežnog jezičnog tečaja koji nije obavezan, a koji se provodi nakon prve i prije druge mrežne jezične procjene. Osim postavljenog uvjeta da je riječ o dugoročnoj službi,  da bi se moglo pristupiti mrežnom jezičnom tečaju, potrebno je da radni jezik službe bude jedan od 24 dostupnih OLS jezika. Od 2017. godine mrežna jezična procjena i jezični tečaj dostupni su i za hrvatski jezik za A1 razinu.

Ovisno o rezultatima mrežne jezične procjene, volonterima se nudi mogućnost mrežnog jezičnog tečaja od A1 do C1 razine za engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski i nizozemski jezik, od A1 do B2 razine za portugalski jezik, od A1 do A2 razine za češki jezik, te tečaj za razinu A1 za ostale jezike. Kao dodatna podrška učenju jezika osigurane su i sesije uživo s temama relevantnim  za volontere, forumi koje moderiraju izvorni govornici i tijekom kojih sudionici mogu izmjenjivati iskustva s drugim sudionicima Erasmus+ programa te interaktivan rad s mentorom u malim grupama.

 

Dodatne informacije za sudionike mobilnosti

 

Više informacija o korištenju Mrežne jezične potpore za akreditirane organizacije:

 

Više informacija o korištenju Mrežne jezične potpore za volontere: 

 

Opće informacije za OLS:

 

Svakako pogledajte i  promotivni paket za OLS !