Natječajna dokumentacija 2015.

Poziv na natječaj

Dana 2. listopada 2014. u službenom glasilu Europske unije objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. (EAC/A04/2014).
 

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna eura, a od toga je za Republiku Hrvatsku predviđeno više od 12,9 milijuna eura za projekte u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni su na poveznici, prema odgovarajućim aktivnostima, a  istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Vodič kroz program Erasmus+

Uvjeti i načini sudjelovanja detaljno su navedeni u Vodiču kroz program Erasmus+ kojeg možete naći ovdje na engleskom jeziku, dok je verzija na hrvatskom jeziku dostupna ovdje

 

Izmjene Vodiča kroz program Erasmus+ možete naći ovdje, za sada dostupna samo na engleskom jeziku.

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Uz natječajnu dokumentaciju, za sudjelovanje u programu Erasmus+ važne su sljedeće informacije:

 

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.