Dokumentacija za prijavu 2015.

Prijavni obrasci

Prijave na Erasmus+ predaju se elektroničkim putem. 

 

Prijavne obrasce za Mobilnost osoblja (Ključnu aktivnost 1) i Strateška partnerstva (Ključnu aktivnost 2) moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Ako Vam postavke ne omogućuju otvaranje PDF obrasca u web pregledniku, potrebno ga je snimiti na računalo. Za ispunjavanje obrazaca također ih je potrebno snimiti na računalo. 

 

Adult education staff mobility - link

Strategic Partnerships for Adult Learning - link

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u novom programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

 

Završetkom registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove, b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj, više se ne možete registrirati za dodjelu novog PICa, već isti koristite za sve buduće prijave.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Obrasce dokumenata možete pronaći u odjeljku Upute i priručnici niže na stranici. Ukoliko zatražen iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu

 

Za pristup portalu potreban je ECAS račun (European Commission Authentication System). Upute za otvaranje ECAS računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • Priručnik za registraciju: hrveng 

Popratni alati i dokumenti

Obrazac o pravnoj osobi

 

Obrazac financijske identifikacije

 

Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator). 

 

Tehničke smjernice (Technical guidelines) za pomoć prijaviteljima u ispunjavanju elektroničkih obrazaca za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

 

Vodič za stručnjake (Guide for experts) za ocjenjivanje kvalitete  projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

 

Visina financijskih potpora za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja u području obrazovanja odraslih te općeg i strukovnog obrazovanja: poveznica

 

Activities Timetable Template (Vremenski plan projektnih aktivnosti i rezultata): KA2 Strateška partnerstva / KA1 - područje mladih / KA3 - područje mladih

 

Mandatno pismo možete pronaći ovdje.

Često postavljana pitanja

Dodatne informacije važne za sudjelovanje u programu Erasmus+

Za sudjelovanje u programu Erasmus+, uz dokumentaciju za prijavu, važne su sljedeće informacije:

 

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.