Kako sudjelovati

Kako sudjelovati u programu Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj ("Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+") unutar kojeg se navode načini i uvjeti sudjelovanja u programu. Natječaj se obično raspisuje krajem tekuće godine za sljedeću godinu, a sve potrebne informacije možete pronaći unutar kategorije "Sudjelovanje" na našoj mrežnoj stranici, u okviru odgovarajućeg područja:

 

 

Određene aktivnosti unutar programa Erasmus+ centralizirane su (što znači da se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu). Aktivnosti koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije nazivaju se decentraliziranima.

 

Više informacija o programu Erasmus +.

Mogućnosti u području odgoja i općeg obrazovanja

U području općeg obrazovanja Program Erasmus+  omogućuje poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe kroz dvije ključne aktivnosti:

 

  • Ključna aktivnost 1 (KA1)  - Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) - Suradnja organizacija i institucija.

 

Ključna aktivnost 1 (KA1)  - Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja - podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pojedinačnu i grupnu mobilnost za učenike, pozvane stručnjake i druge aktivnosti. 

 

Ključna aktivnost 2 (KA2) -Suradnja organizacija i institucija, omogućena je suradnja među odgojno-obrazovnim ustanovama ili drugim organizacijama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa.

 

U oba slučaja projekte prijavljuju ustanove ili organizacije.

 

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za potencijalne prijavitelje.

 

Preporučujemo pogledati i snimke webinara i materijale s regionalnih radionica na podstranici Događanja, a na toj stranici objavljujemo i termine regionalnih radionica koje organiziramo kao podršku prijaviteljima.

 

Više o strukturi programa Erasmus+ možete doznati u Programskom vodiču kroz Erasmus+, a sažet prikaz mogućnosti i proces sudjelovanja škola u Erasmus + projektima potražite u publikaciji Praktičan vodič za ravnatelje i stručne timove u školama.

 

 

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju biti registrirane putem Sustava za registraciju organizacija.

 

Novi alat u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije. 

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala ne moraju se ponovno registrirati, a na novoj platformi mogu provjeriti točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzeti svoj Organizacijski ID broj - potražite svoju ustanovu u tražilici po nazivu ili sjedištu. 

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija, a prije toga otvorite EU login korisnički račun.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi (Legal entity form or Public law body),

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form)

3. izvadak iz sudskog registra / registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci)

 

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Primjeri dobre prakse i najčešća pitanja

Pogledajte projektni mozaik s primjerima provedenih KA1, KA2 i eTwinning projekata u području odgoja i općeg obrazovanja!

 

Odgovori na najčešća pitanja o aktivnosti KA1 (Erasmus+ 2014.-2020.)

 

Odgovori na najčešća pitanja o aktivnosti KA2 (Erasmus+ 2014.-2020.)

Kontakti

Za upite vezane uz mogućnosti koje program Erasmus+ nudi za područje odgoja i općeg obrazovanja molimo kontaktirajte nas na adresu e-pošte odgojiopce@mobilnost.hr.

 

Posjetite i našu Facebook stranicu eTwinning Hrvatska.