TCA - Aktivnosti transnacionalne suradnje

Što su Aktivnosti transnacionalne suradnje

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Radi se o mehanizmu suradnje koji omogućava poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treninga, radionica, konferencija, studijskih posjeta te ostalih aktivnosti umrežavanja. TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima Programa.

Kako se prijaviti

Prijave se podnose online, popunjavanjem Microsoft form obrasca kojem je moguće pristupiti putem poveznice navedene u tekstu svakog natječaja.

 

Za pojedine je natječaje potrebno prijaviti se putem SALTO platforme na koju se trebate prethodno registrirati - pogledajte priručnik za postupak registracije na SALTO platformu

Natječaji za Aktivnosti transnacionalne suradnje objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Tko može sudjelovati

U Aktivnostima u okviru odgoja i općeg obrazovanja mogu sudjelovati zaposlenici odgojno-obrazovnih ustanova te ostalih organizacija koje imaju ulogu u odgoju i općem obrazovanju (npr. predstavnici lokalne samouprave), a ovisno o Aktivnosti za koju se raspisuje natječaj.

Upute o prihvatljivosti troškova i dokazna dokumentacija

Upute o prihvatljivosti troškova i dokaznoj dokumentaciji za sudjelovanje u Aktivnostima transnacionalne suradnje možete preuzeti ovdje.

Uvjeti i način sudjelovanja u Aktivnostima transnacionalne suradnje

U većini slučajeva agencija koja organizira pojedini TCA financira troškove hrane i smještaja u potpunosti, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancira putne troškove na način da refundira ukupno prihvatljiv trošak sudjelovanja umanjen za 450,00 kuna.

 

Agencija za mobilnost i programe EU određuje najveći iznos prihvatljivog troška koji se dodjeljuje sudionicima za odlazak na aktivnost.

 

 

NOVOST za aktivnosti iz Plana za 2019.

 

Agencija za mobilnost i programe EU ukinula je sufinanciranje putnih troškova od strane sudionika u iznosu od 450 kn. To znači da će Agencija refundirati sudionicima 100% prihvatljivih putnih troškova (do maksimalnog iznosa sufinanciranja) za aktivnosti financirane iz plana za 2019. godinu.

 

VAŽNO je imati na umu da ukidanje sufinanciranja od 450 kn vrijedi samo za aktivnosti koje su financirane iz plana za 2019. godinu. Aktivnosti financirane iz plana za 2018. godinu (koje se odvijaju u 2019. godini) još uvijek podliježu starom pravilu o sufinanciranju od 450 kn od strane odabranog sudionika ili organizacije, što se jasno naznačuje i u natječaju za pojedinu Aktivnost transnacionalne suradnje.