Potpora pri prijavi 2021.

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za Ključnu aktivnost 1 (KA1) - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključnu aktivnost 2 (KA2) - Partnerstva za suradnju.

 

Ako želite savjetovanje konkretne projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za ključnu aktivnost za koju planirate podnijeti projektni prijedlog (KA1 → KA122-VET ili KA2 → KA210-VET ili KA220-VET) te informaciju o tome koji oblik savjetovanja želite (e-poštom ili online). Prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Europske komisije, a savjetovanja za predstojeći rok (mala partnerstva, KA210-VET, rok za prijavu 3. studenog 2021.) bit će otvorene od 12. do 22. listopada.

 

VAŽNO: Nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje korištenjem opcije Submit već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo (PDF) te ga dostavite e-poštom na adresu strukovno@mobilnost.hr.

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu možemo savjetovati samo jedanput (e-poštom ili online).

Korisne prezentacije