Provedba projekata 2021.

KA121 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 2021.

KA122 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 2021.

Prilog I. – Opći uvjeti (jedan korisnik)

 

Prilog III. – Financijska i ugovorna pravila - corrigendum

 

Prilog IV: Primjenjive stope za jedinične doprinose

 

Privitak V: Predlošci ugovora između sudionika i ustanove (za učenike i osoblje)

 

*Korisnik može samostalno sastaviti ugovor o učenju ili koristiti priloženi predložak koji je dostavila Europska komisija.

Zeleno putovanje