Preporuke studentima i visokim učilištima u kontekstu pandemije koronavirusa

Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije koronavirusa za akademsku godinu 2020./2021.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za nastavu na visokim učilištima. Nastava će se provoditi kontaktno, a tek u iznimnim slučajevima na daljinu. Na visokim učilištima provodit će se stroge epidemiološke mjere održavanja higijene i fizičkog distanciranja, a preporuča se i što manje pisanih ispita u korist usmenih provjera, seminara i eseja. Više informacija dostupno je na poveznici: PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA VISOKIM UČILIŠTIMA U RAZDOBLJU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZ PRIMJENU PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA


Preporuke studentima i visokim učilištima u kontekstu mobilnosti

Nastava na daljinu: mnoga su inozemna visoka učilišta tijekom pandemije koronavirusa osigurala nastavu na daljinu za svoje studente, kao i za zatečene Erasmus studente. Prema raspoloživim informacijama, dio hrvatskih studenata čije su fizičke mobilnosti prekinute, prate nastavu na daljinu inozemnog visokog učilišta na kojem su započeli fizičku mobilnost. S obzirom na izvanredne okolnosti, Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU preporučuju hrvatskim visokim učilištima fleksibilan pristup u kasnijim postupcima priznavanja ishoda učenja stečenih na daljinu za matične studente čije su mobilnosti u svrhu učenja (SMS) morale biti prekinute zbog više sile.

Potrebno je, pritom, voditi računa o podudaranju ishoda učenja stečenih na daljinu s akademskim obvezama navedenim u ugovorima o učenju. Premda je priznavanje ishoda mobilnosti u domeni visokih učilišta, ovim putem potičemo visoka učilišta da studentima što više izađu u susret i kada je to primjenjivo priznaju ishode učenja stečenih na daljinu, kako se studentima ne bi produljilo trajanje studija.

Komunikacija: S obzirom na to da su mnoga visoka učilišta zatvorena i da je velik broj ustanova prešao na način rada na daljinu, molimo vas da na mrežnoj stranici vašeg visokog učilišta navedete kontaktne podatke vaših djelatnika kojima se sudionici mobilnosti, i studenti iz Hrvatske na mobilnosti u inozemstvu i strani studenti trenutno u Hrvatskoj, mogu obratiti u slučaju upita, a s ciljem osiguranja nastavka komunikacije.

Molimo vas da i nadalje ostanete u kontaktu sa sudionicima mobilnosti koji su ostali u zemljama primateljicama, osobito s onima u karanteni i s onima koji ne mogu napustiti zemlju primateljicu te da im pružite svu moguću potporu.

Dolazni Erasmus studenti koji su ostali u Hrvatskoj se i dalje za savjet ili pomoć mogu obratiti lokalnim sekcijama udruge Erasmus studentske mreže (ESN): https://www.esn.hr/local-sections u Hrvatskoj.

Isto tako, odlazni hrvatski studenti se mogu za pomoć obratiti lokalnoj ESN sekciji u zemlji primateljici: https://esn.org/sections.

Na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova možete pratiti upozorenja, savjete i informacije u vezi putovanja u svaku od zemalja.

Našim korisnicima koji planiraju put u inozemstvo savjetujemo pratiti stranicu Vlade RH, koronavirus.hr, a članak pod nazivom: Idete na put? Sve informacije na jednom mjestu.

Međutim, svi korisnici Erasmus+ decentraliziranih projekata u području visokog obrazovanja i dalje mogu kontaktirati svoje projektne savjetnice direktno putem elektroničke pošte ili na opću e-mail adresu: erasmus@mobilnost.hr.

 

Specifične upute za Korisnike KA107 projekata

 

Produženje projekata:

Trajanje projekata iz 2018. i 2019. godine može biti produženo za 12 mjeseci s datumom završetka 31. 7. 2021., odnosno 31. 7. 2022. Korisnici koji žele produžiti projekte mogu to učiniti tako da nam pošalju molbu za izdavanjem dodatka sporazumu na e-mail adresu: erasmus@mobilnost.hr.

 

Transferi financijskih sredstava:

U svrhu realizacije otkazanih i odgođenih mobilnosti te s ciljem maksimalne apsorpcije sredstava, Europska komisija dala je dopuštenje za mogućnost transfera financijskih sredstava između partnerskih zemalja unutar iste omotnice u okviru projekata iz 2018. i 2019. godine. Mogućnost se odnosi na sve omotnice, a transferi su dopušteni isključivo unutar iste omotnice između partnerskih zemalja za koje su u okviru KA107 projekata korisniku sporazumom odobrena sredstva (definirano u Prilogu II). Ako želite koristiti ovu mogućnost, molimo da nam pošaljete molbu za izdavanje dodatka sporazumu na e-mail adresu: erasmus@mobilnost.hr.

 

Odgovori na najčešća pitanja studenata povezana sa situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa

Trebam li se odmah vratiti kući ili mogu ostati na mobilnosti? Imam li pravo na stipendiju ako ostanem? Što ako se odlučim vratiti?

I ostanak i povratak sa sobom nosi određeni rizik te tu odluku kao punoljetne osobe sami donosite. Dobro je imati na umu da eventualni ostanak podrazumijeva i mogućnost promjene situacije te prestanak komercijalnih letova iz mjesta ili zemlje u kojoj se nalazite.

Međutim, ako odlučite ostati na mobilnosti, a prihvatno visoko učilište organizira, primjerice, online praćenje nastave, mogu vam priznati troškovi za cjelokupno trajanje mobilnosti. U tom će vam slučaju biti potreban Statement of Host Institution te će se iznos financijske potpore isplatiti na temelju datuma navedenih u dokumentu.

U slučaju odluke o povratku u Hrvatsku, a pritom namjeravate nastaviti mobilnost, odnosno vratiti se na inozemno visoko učilište kad se uvjeti za to ostvare ili pratiti nastavu online od kuće, troškovi vam također mogu biti priznati za cjelokupno trajanje mobilnosti. Konkretni iznos financijske potpore bit će poznat tek na kraju mobilnosti. Visoko učilište na kojem ste boravili na mobilnosti treba vam izdati Statement of Host, a uputno je da na potvrdi naznače period praćenja online nastave.

Ako uslijed situacije s koronavirusom odlučite prekinuti mobilnost i vratiti se u Hrvatsku, izdaje se Statement of Host Institution za stvarno trajanje mobilnosti i prema njemu se računa konačan iznos mjesečne potpore. Ako su nastali dodatni troškovi (puta i/ili smještaja) koji nisu uspjeli biti refundirani, javit ćete se svom Erasmus+ koordinatoru pa će Agencija za mobilnost i programe EU u kontaktu s njime odrediti koji iznos može biti dodatno financiran.

U svakom slučaju, važno je biti u kontaktu s matičnim visokim učilištem ili lokalnom sekcijom ESN-a, ako nikako niste u mogućnosti stupiti u kontakt s uredom za međunarodnu suradnju svog matičnog visokog učilišta.

Ako se želite hitno vratiti u Hrvatsku, svakako pokušajte stupiti u kontakt s najbližim hrvatskim veleposlanstvom. Popis kontakata diplomatskih misija i konzularnih ureda RH  nalazi se ovdje.

 

Trebao sam uskoro ići na mobilnost, ali uslijed preporuke o otkazivanju svih planiranih putovanja u inozemstvo, odustao sam. Već sam kupio zrakoplovnu kartu i platio smještaj unaprijed. Mogu li dobiti povrat troškova?

Važno je pokušati dobiti povrat iznosa uplaćenog za neostvarenu uslugu. Ako se refundacija ne može ostvariti, tada se priznaje trošak, uz potkrjepu adekvatnom dokumentacijom. Za više informacija obratite se uredu za međunarodnu suradnju svog visokog učilišta i/ili pogledajte naše upute o postupanju u slučaju više sile.


Zbog situacije s koronavirusom, vratio sam se u Hrvatsku te nažalost nije izgledan povratak na inozemno visoko učilište na kojemu sam prekinuo mobilnost. Nemam mogućnost pratiti online nastavu. Koje su moje mogućnosti, što da radim?

 

Preporučujemo što prije kontaktirati svoje matično visoko učilište (s kojim ste potpisali ugovor o dodjeli financijske potpore), po mogućnosti e-poštom.

Svakako biste od učilišta na kojemu ste bili trebali zatražiti Statement of Host Institution za stvarno trajanje mobilnosti kao i sačuvati sve račune i dokumentaciju vezanu za putovanje i boravak.

Ako ste imali dodatne troškove povezane s putovanjem kući ili boravkom (npr. obavezna prethodna uplata Vašeg smještaja za duže razdoblje):

  • prvo biste trebali pokušati zatražiti povrat sredstava od pružatelja usluga (potrebno je moći dokazati e-poštom da ste tako postupili)!
  • ako je vaš zahtjev za nadoknadu odbijen (i pravilno je dokumentiran);
  • trebali biste zatražiti postupak više sile od svog matičnog visokog učilišta i potpuno zatvaranje vaše mobilnosti.

 

Nalazim se na stručnoj praksi u inozemstvu. Smijem li prekinuti mobilnost? Hoće li mi biti pokriveni nastali troškovi?

Prekid Vaše mobilnosti u situaciji uzrokovanoj koronavirusom smatrat će se višom silom te će biti financijski pokriveni dani koje ste proveli na mobilnosti ako istu prekinete.

Ako se odlučite za takvu opciju (bilo da Vam tako sugerira inozemna organizacija kod koje ste na praksi, koju uslijed ove situacije ne možete obavljati ili je to Vaša osobna odluka), svakako zatražite da Vam organizacija kod koje ste na praksi izda izjavu o trajanju mobilnosti (Statement of Host Institution) temeljem koje će biti izračunata financijska potpora.

Neke od vještina za čije je stjecanje potrebna stručna praksa moguće je steći samo uz fizičku prisutnost te u takvim slučajevima savjetujemo povratak u Hrvatsku i praćenje online nastave na matičnom visokom učilištu, no odluka je na vama. Međutim, u slučajevima kada je vještine moguće steći i radom online, moguće je odraditi praksu online na način na koji je to organizirala organizacija domaćin. Svaku takvu promjenu, kao i ostale promjene u odnosu na Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse, potrebno je javiti Erasmus+ koordinatoru na svome matičnom visokom učilištu.

U slučaju odluke o povratku u Hrvatsku, a pritom namjeravate nastaviti mobilnost, odnosno vratiti se na inozemnu ustanovu u kojoj ste obavljali stručnu praksu, kad se uvjeti za to ostvare ili obavljati aktivnosti online od kuće, troškovi Vam mogu biti priznati za cjelokupno trajanje mobilnosti. Konkretni iznos financijske potpore bit će poznat tek na kraju mobilnosti. Ustanova u kojoj ste boravili na mobilnosti treba Vam izdati Statement of Host, a uputno je da na potvrdi naznače period online aktivnosti.

Ako uslijed situacije s koronavirusom odlučite prekinuti mobilnost i vratiti se u Hrvatsku, izdaje se Statement of Host Institution za stvarno trajanje mobilnosti i prema njemu se računa konačan iznos mjesečne potpore. Ako su nastali dodatni troškovi (puta i/ili smještaja) koji nisu uspjeli biti refundirani, javit ćete se svom Erasmus+ koordinatoru pa će Agencija za mobilnost i programe EU u kontaktu s njime odrediti koji iznos može biti dodatno financiran.

Studenti koji imaju problema s povratkom u Hrvatsku te ne mogu stupiti u vezu s veleposlanstvom RH u zemlji u kojoj se nalaze, mogu se javiti na adresu e-pošte erasmus@mobilnost.hr.

(Podaci u ovom članku redovito se ažuriraju. Ažurirano 3.9.2020.)Korisne poveznice:

 

datum objave: 02.09.2020.