Natječajna dokumentacija 2021.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu

U Službenom listu Europske unije od 1. lipnja 2021. na stranici broj 10 objavljen je Ispravak Poziva na podnošenje prijedloga 2021. – EAC/A01/2021 – Program Erasmus+ (hrvatski jezik; engleski jezik) koji se odnosi na Ključnu aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija”.

Vodič kroz program Erasmus+

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava proučite Vodič kroz program Erasmus+. Europska komisija je 12. svibnja 2021. objavila 2. Ispravak Vodiča tzv. Corrigendum s vidljivim izmjenama te pročišćenu verziju Vodiča (EN). Verzija na hrvatskom jeziku je dostupna, a prednost ima engleska inačica Vodiča.

 

Europska komisija je 8. travnja 2021. objavila 1. Ispravak Vodiča s vidljivim izmjenama (tzv. Corrigendum).

Proračun za Republiku Hrvatsku

Pregledni prikaz i raspodjela raspoloživih sredstava po rokovima nalaze su u tablici Proračun za financiranje decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus+. 

 

Raspoloživa sredstva za KA1 projekte (Mobilnost u svrhu učenja u području mladih - Learning Mobility in the Field of Youth) koji uključuju suradnju s partnerskim zemljama iznose 25% ukupnog proračuna za navedenu aktivnost bilo da je riječ o aktivnostima koje se financiraju kroz standardni poziv ili u okviru Erasmus akreditacije u području mladih.

Savjetovanje projektnih prijedloga za prvi prijavni rok 2021. godine

Potičemo Vas da svoje pripremljene projektne prijedloge pošaljete na savjetovanje djelatnicima Agencije kako biste dobili korisne savjete za njihovo poboljšanje. Više o savjetovanju možete saznati u odjeljku Potpora pri prijavi 2021.

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem.

 

 

Više o procesu dodjele akreditacije možete pročitati u dijelu Akreditacije.

 

 

 

Prijavni obrazac je zaseban za svaku aktivnost, a odnosi se na projekte 

  • Mala partnerstva (KA210) i
  • Suradnička partnerstva (KA220)

 

Za prijavu i pristup elektroničkim prijavnim obrascima potreban je EU login račun, a detaljnije upute nalaze se niže na stranici.

 

Prijavne obrasce za sve ključne aktivnosti moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Obvezni privitci uz prijavu:

  • Izjava časti (Declaration of Honour) – sadržana u svakom prijavnom obrascu; potrebno ju je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu. 

 

VAŽNO! 

U trenutku prijave projektnog prijedloga Izjavu časti mora potpisati zakonski zastupnik s važećim mandatom. U protivnom, projektni prijedlog neće biti formalno prihvatljiv.

 

U trenutku ugovaranja projekta osoba ovlaštena za zastupanje mora imati važeći mandat. U protivnom, Agencija za mobilnost i programe EU ima zakonsko pravo ne pristupiti ugovaranju s dotičnim prijaviteljem.

 

S obzirom na to da, prema Vodiču kroz program Erasmus+, KA1 projekti (Mobilnost u svrhu učenja u području mladih - Learning Mobility in the Field of Youth) prijavljeni na roku 11. svibnja započinju u kolovozu, potrebno je voditi računa o tome da se valjanost mandata osoba ovlaštenih za zastupanje provjeri i osigura do sredine srpnja 2021. godine.


KA2 projekti (Partnerstva za suradnju - Partnership for Cooperation) prijavljeni na roku 20. svibnja započinju u rujnu te je potrebno voditi računa o tome da se valjanost mandata osoba ovlaštenih za zastupanje provjeri i osigura do sredine kolovoza 2021. godine.

 

  • Mandatno pismo - za KA152, KA153 i KA154 (ako projekt ima partnere) te KA210 i KA220 - sadržano je u prijavnom obrascu; potrebno ga je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu.

 

  • Vremenski plan projektnih aktivnosti - sadržan je u prijavnom obrascu KA152, KA153 i KA154. Za navedene aktivnosti potrebno ga je popuniti i učitati kao privitak prijavnom obrascu.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju biti registrirane putem Sustava za registraciju organizacija, bez obzira jesu li prijavitelji ili partneri u projektu.

 

Novi alat u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

 

Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije.  

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj.

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

  1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi(Legal entity form or Public law body);
  2. financijsku identifikaciju(Financial identification form);
  3. izvadak iz sudskog registra/ registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci) – izvadak može biti i elektronička inačica;
  4. ako zatraženi iznos financijske potpore prelazi 60.000 EUR, a prijaviteljska organizacija nije javno tijelo ili međunarodna organizacija, račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

 

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Dodatna dokumentacija za prijavitelje

 

 

  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator)